Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Baş Boyun Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedaviler İle İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin
 

Baş Boyun Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedaviler İle İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin

Günaydın R.Ö., Süslü N., Ergün O., Önay Ö., Pamuk E. A., Hajimirzayev T.

Baş Boyun Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedaviler İle İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin Araştırılması AMAÇ:Baş boyun kanserli hastalar tedavilerinde zorlu ve uzun bir süreçten geçmektedirler. Hastalar kimi zaman modern tıbbın sunduğu tedavi olanaklarının yanı sıra etkinlikleri kanıtlanmamış bile olsa farklı tamamlayıcı ve alternatif tedavilere (TAT) başvurmaktadırlar. Günümüzde bu tedavileri tanıdıklarından ve ya diğer hastalardan başka internet ve televizyon gibi iletişim araçlarını kullanarak da öğrenmektedirler. Çalışmamızda baş boyun kanserli hastalarda TAT kullanım oranı ile bu tedavilerin yayılmasında internetin rolünün araştırılması amaçlanmaktadır. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışmada 2012 - 2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-BBC Anabilim Dalı’nda tanı alan, tedavi ve ya takip edilen baş boyun kanserli hastalara ek tedavi kullanımları ve bunu öğrenme yöntemleri ile ilgili soruların sorulduğu bir anket uygulanmıştır BULGULAR:Hastaların %50’sinin ilkokul mezunu olduğu, %18’inin köy ve kasabalarda yaşadığı ve %93’ünün düşük-orta gelirli olduğu tespit edildi. Tanı öncesinde TAT kullanım oranı %4 olarak bulunurken, tanı sonrasında bu oranın %12’ye çıktığı görüldü. Kullanılan ek tedavilerin bitkisel ürünler (bal, bitkisel çaylar, macunlar) olduğu öğrenildi. Hastaların %73’ünün gündelik hayatlarında hiç internet kullanmadıkları ve TAT kullananlarda internetin %11 oranında bilgi kaynağı olduğu, bu konuda halen sosyal çevrenin ve televizyonun daha etkin olduğu tespit edildi. SONUÇ:Baş boyun kanser tedavisi ile uğraşan KBB hekimlerinin hasta takiplerinde TAT kullanımı açısından bilinçli olmasında yarar vardır. Hastalara bu konuda uygun soruların yöneltilmesi özellikle bitkisel kaynaklı tedavilerin olası yan etkileri açısından önemlidir. Hastaların büyük bir bölümünü düşük-orta gelirli nüfus oluşturmakta ve internet henüz bu konuda sosyal çevre kadar etkili bir bilgi kaynağı olarak gözükmemektedir. Anahtar Kelimeler: baş boyun kanseri; internet; tamamlayıcı ve alternatif tedavi

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-105

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale