Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » N-Butyl-2-Cyanoacrylate Solüsyonunun Açık Yara Rejenerasyonu Üzerindeki Etkilerinin Elektron Mikroskopik Histomorfolojik
 

N-Butyl-2-Cyanoacrylate Solüsyonunun Açık Yara Rejenerasyonu Üzerindeki Etkilerinin Elektron Mikroskopik Histomorfolojik

Saydam L., Sakallıoğlu Ö., Özkırış M., Kanmaz A., Polat S., Gencer K. Z., Dağlıoğlu Y. K., Koyuncu Y.

N-Butyl-2-Cyanoacrylate Solüsyonunun Açık Yara Rejenerasyonu Üzerindeki Etkilerinin Elektron Mikroskopik-Histomorfolojik İncelenmesi.. AMAÇ:N-butyl-2-cyanoacrylate doku yapıştırıcı olarak oldukça uzun bir süredir kullanılmaktadır. Ek olarak antibakteriyel özelliği ve doku iyileşmesini olumlu yönde etkileme özellikleri de olan bu materyalin açık yaralarda kullanıldığında oluşturduğu mikroskobik ve histomorfolojik iyileşme bulguları incelenerek özellikle tonsillektomi gibi enfeksiyona açık cerrahi sahalarda kullanılabilirliği araştırıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmamızda 3-4 kg. ağırlığında, 28 Adet Yeni Zelanda cinsi tavşan kullanıldı. Tavşan aurikulalarında 1x1 cm epidermal rezeksiyonla açık yara modeli oluşturuldu.7 adet tavşan ilaç uygulanmadan kontrol grubu olarak incelendi. Geriye kalan yirmi bir tavşanın sağ ve sol kulaklardaki açık yaraları iki ayrı ana gruba ayrıldı. Grup 1 (Sol taraf) de açık yara oluşturulup batikon uygulandı (n=21 ). Grup 2 (Sağ taraf) de açık yara oluşturulup N-butyl-2-cyanoacrylate doku yapıştırıcısı uygulandı (n= 21 ). Hayvan-insan ömrü hesaplama kuralına göre 4. haftada (2.gün), 8. haftada (4.gün), 12. haftada (6.gün) sakrifiye edilen tavşan dokuları elektron mikroskobik olarak incelendi. BULGULAR:4, 8 ve 12. haftalarda elekron mikroskobik inceleme sonuçları karşılaştırıldığında N-butyl-2-cyanoacrylate açık yarada keratinizasyonu artırdığı, inflamasyonu azalttığı ve iyileşmeyi artırdığı gözlendi. SONUÇ:Bulgularımız, N-butyl-2-cyanoacrylat’ın açık yaralarda kullanıldığında yara iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Çalışmamızın bu materyalin insanlarda açık yaralarda kullanım güvenilirliği açısından ilerde yapılacak çalışmalara temel teşkil edebileceği düşünülmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-108

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale