Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İntraparotid Trikelemmal Kist (İki Olgu)
 

İntraparotid Trikelemmal Kist (İki Olgu)

Şahan M., Derin S., Çullu N., Çelik İ. Ö., Deveer M.

AMAÇ: Parotis lojunun nadir bening kitlelerini tanımak, hatırlamak. Trikilemmal kistler(pilar Kist) kıl folikülünün dış kök kısmından kaynaklanan nadir tümörlerdir. Toplumun %5-10’unda izlenen bu antitenin %90’ı kıl folikülünün ensık bulunduğu yer olan saçlı deride görülür. Daha sonra ikinci sıklıkta baş boyun bölgesinde görülürler. Sıklıkla orta yaşlı kadın popülasyonda izlenir. Trikilemmal kistlerin proliferatif ve basit trikilemmal kist olmak üzere 2 formu bulunmaktadır. Basit trikilemmal kistler benign olarak düşünülmesine rağmen, proliferatif trikilemmal kistler lokal olarak agresif davranış gösterebilirler. Hatta nadir olarak malign transformasyon, bölgesel lenf nodu tutulumu ve uzak metastaz da gösterbilirler. OLGU: Bu yazıda daha nadir bir yerleşim alanı olan, parotis bezi yerleşimli iki ayrı trikilemmal kist olgusu sunulmuştur. Olgularımızın ikisi de 60 yaş üzerinde bayan olup, birinde parotis bezinin anteriorunda, diğerinde kuyruk için de yerleşmiş ağrısız, yumuşak kıvamlı, mobil, 4x5 ve 3x2 cm boyutllatrında kitle palpe edildi. Hastaların İİAB bening sitolojik bulgular ile uyumlu idi. MRG incelemesinde parotis bezi yüzeyel lop içersinde ve kuyrukta hetorajen kontraslanan, birinde septalı kistik, diğerinde solid lezyon olarak rapor edildi. Tedavi: Olguların ikisine de preauriküler 'S' insizyonu ile girildi. Bir olguda parotisten kolaylıkla diseke olduğu için kist eksiyonu, diğerinde ise yüzeyel parotidektomi uygulandı. Her iki olguda da fasiyal sinir fonksiyonları tam, yara iyileşmesi tam idi. Her iki olgunun da atolojik incelemesi basit trikilemmal kist olarak rapor edildi. YORUM: Parotis bezinin ensık rastlanan bening tümörleri pleomerfik adenom ve Whartin tümörü olsa da bu bölgede sıradışı lezyonlarda göz ardı edilmemelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-110

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale