Larenks Yerleşimli Amiloidoz

Tekin M., Özdamar İ. O., Zenginkinet T., Acar Ö. G.

Amiloidoz, normal ve çözülebilir proteinlerin ekstrasellüler alanda anormal depolanması ile karakterize olan, sistemik fakat nadiren çeşitli organlarda lokalize olarak da görülebilen klinik bir antitedir. Baş-boyun bölgesinde en sık larenkste saptanmasına rağmen nazofarenks ve larenkste de saptanabilmektedir.Amiloidozun larenks lokalizasyonu; klinik olarak ses kısıklığı ve daha seyrek olarak da kitle etkisine bağlı olarak nefes darlığı ve larengeal stridor ile de prezente olabilmektedir. Endoskopik larenks muayenesinde kitle görülse de kesin ayırıcı tanısı histopatolojik olarak koyulmakta ve klinik muayenede maligniteden ayırımı güç olabilmektedir. Tedavisi cerrahi olarak tam çıkarılması olmasına rağmen nüksler sıktır. Bu durum hastanın uzun süre takibini gerekli kılmaktadır. Kliniğimize ses kısıklığı ve nefes almada güçlük şikayetleri ile başvuran 61 yaşında erkek hastanın yapılan endoskopik muayenesinde; sol vokal kord ön 1/3’te yer alan, ön komissüre uzanan, larengeal ventrikülü doldurup, rima glottisi daraltan geniş tabanlı polipoid bir kitle tespit edildi. Larangeal bilgisayarlı tomografide; larenks düzleminde sol bant vokalden başlayan, sol piriform sinüsü oblitere eden sol vokal kord düzlemini de infiltre ederek, subglottik düzlemde sonlanan, yaklaşık 4,5 cm’lik kitle lezyonu izlenmekteydi. Genel anestezi altında direkt larengoskopide kitleden punch biopsi alındı ve piyesmenin histopatolojik sonucunun amiloidoz olarak gelmesi üzerine, 2. bir operasyonla sol vokal ligamanı korumaya dikkat edilerek kitlenin tamamı çıkarılıp hasta takibe alındı. Bu yazımızda nadir görülen ve histopatolojik inceleme öncesi malignite ile karıştırılabilen bu hastalığı vakamız eşliğinde güncel literatürü gözden geçirerek sunacağız.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-111

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale