Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Mandibula İnfantil Fibromatozisi: Olgu Sunumu
 

Mandibula İnfantil Fibromatozisi: Olgu Sunumu

Dinç A. E., Damar M., Bişkin S., Işık H., Bektaş S.

AMAÇ: İnfantil fibromatozis(İF), daha çok 4 yaş altı çocuklarda saptanan, genetik geçişli olduğu düşünülen ve fibröz dokunun proliferasyonu ile karakterize bir bağ dokusu hastalığıdır. Nadir görülmesi nedeni ile İF hakkında literatürde fazla bilgi mevcut değildir. Olgu sunumu şeklinde çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada amacımız; çok nadirgörülen mandibüler agresif infantil fibromatozis olgusunu sunmak ve literatür eşliğinde tartışmaktır. OLGU: 4 yaşında çocuk hastanın, çenesinin sağ tarafında kitle dışında hiçbir şikayeti yoktu ve laboratuar tetkikleri tamamen doğaldı. Eksizyonel biopsi sonucu infantil fibromatozis olarak raporlanan hasta nüks açısından yakın poliklinik takibine alındı. YORUM: 4 yaş altında mandibulaya yerleşik kitle şikayeti olan çocuklarda maligniteler ile karışabilecek infantil fibromatozis tanısı akılda tutulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-112

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale