Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Olgu Sunumu: Rekürren Pleomorfik Adenom
 

Olgu Sunumu: Rekürren Pleomorfik Adenom

Saylam G., Keseroğlu K., Bayır Ö., Korkmaz H. M., Tulacı T.

AMAÇ: Pleomorfik adenomlarda nüks olasılığına dikkat çekmek ve kliniğimizde tedavi edilen olgu üzerinden reküren pleomorfik adenomlara yaklaşımı tartışmak Olgu Özellikleri: 14 yıl önce pleomorfik adenom tanısıyla sağ submandibuler gland eksizyonu yapılan hasta son 2 aydır sağ submandibuler bölgede giderek büyüyen kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu. Yapılan boyun USG’de sağ submandibuler lojda cilt yüzeyinden 2mm derinde 9x7,5mm hipoekoik solid lezyon saptanan hastanın bu lokalizasyondan alınan İİABx sonucu ‘malignite açısından kuşkulu sitoloji’ olarak raporlandı. Tedavi ve prognoz: Bu sonuçlarla hastaya genel anestezi altında cilt altı yağ dokusunu da içerecek şekilde seviye 1 ve 2 boyun diseksiyonu yapıldı. Peroperatif olarak 1. ve 2. bölgede düzensiz multifokal etrafa yapışık kitleler görüldü. Postoperatif patoloji sonucu ‘yağ doku içerisinde selüler pleomorfik adenom nodülleri’ olarak raporlandı. Hastanın postoperatif 3. ay kontrolünde nüks bulgusu saptanmadı. YORUM: En sık benign tükrük bezi tümörü olan pleomorfik adenom submandibular glandda daha seyrek görülmektedir. İnce bir kapsülle çevrili olan bu tümör yer yer pseudopodlar halinde çıkıntılar oluşturabilir ki bu durum ekstrakapsüler eksizyon yapılmadığı durumlardaki nüks nedenidir. Malign transformasyon riski ise hastalığın süresi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Rekürren olgularda öncelikle cerrahi tedavi seçeneği, bunun yanı sıra radyoterapi düşünülebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-115

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale