Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Baş Boyunda Multifokal Dev Rabdomiyoma: Olgu Sunumu
 

Baş Boyunda Multifokal Dev Rabdomiyoma: Olgu Sunumu

Korkmaz H., Saylam G., Keseroğlu K., Bayır Ö., Yücel V., Karagöz T.

AMAÇ: Çalışmamızda baş boyun bölgesinde görülen dev multifokal rabdomiyom tanılı hastamızı ender görülen bir vaka olması nedeniyle tanı, tedavi ve prognozuyla literatüre sunmayı amaçladık. Rabdomiyom nadir görülen çizgili kas kaynaklı benign bir mezenkimal tümör olup genellikle kardiyak yerleşimlidir. Erişkinde ise daha çok 25-40 yaşları arasında özellikle erkeklerde ekstrakardiyak yerleşimli olarak görülür ve en sık baş-boyun bölgesinde özellikle dil, ağız tabanı, yumuşak damak, farinks ve larinkste lokalizedir.Yavaş büyüyen ağrısız kitleler olduğu için klinik asemptomatik olabileceği gibi etkilenen bölgeye göre değişkenlik gösterebilir. OLGU: 68 yaşında erkek hasta 10 yıldır boyunda progresyon gösteren şişlik ve yutma güçlüğü, ağzını kapatamama, konuşma bozukluğu şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu ağız tabanını, her iki submandibuler boşluğu ve submental alanı tamamiyle dolduran kitle görülmesi üzerine genel anestezi altında total kitle eksizyonu yapıldı. Postoperatif patolojisi rabdomiyom olarak rapor edilen hastanın preoperatif dönemde olan oral alım bozukluğu ve konuşamama şikayetleri büyük ölçüde düzeldi. YORUM: Sonuç olarak, baş boyun rabdomyomları yaşam kalitesini etkileyen, kozmetik deformite oluşturan ve tedavisi de total cerrahi eksizyon olan bir hastalıktır. Total cerrahi eksizyon yapılan vakalarda prognoz oldukça iyidir. Her ne kadar nüks bulgusu olmasa da, rabdomyomun yavaş progresyon göstermesi nedeniyle yıllar süren bir süreçte nüks görülebileceği için hastamızın uzun süre takibi gerekmektedir.Çalışmamızda hastanın kliniği ve tedavisi literatür eşliğinde sunuldu.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-109

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale