Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Karotis Blowout Sendromunun Acil İntraoperatif Endovasküler Girişim İle Tedavisi
 

Karotis Blowout Sendromunun Acil İntraoperatif Endovasküler Girişim İle Tedavisi

Aktürk T., Beton S., Gökcan M. K., Başak H., Mülazımoğlu S., Elgörmüş M. N., Arat A.

AMAÇ: Karotis blowout sendromu ekstrakraniyal karotis arterin veya dallarının rüptürü olarak tanımlanır. Genellikle baş boyun kanselerinin cerrahi ve radyoterapi tedavisi sonrasında oluşur. Yüksek oranda morbidite ve mortaliteyle sonuçlanır. Bu çalışmada karotis blowout sendromlu bir vakada endovasküler tedavi yaklaşımını sunmak amaçlanmıştır. OLGU: Olgunun özellikleri: Opere nüks dil karsinomu tanılı kemoterapi ve radyoterapi öyküsü bulunan 26 yaşında erkek hasta, ağız içinden kanama şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Ağız içinden aktif kanaması olması üzerinde acil operasyona alındı. Tedavi ve prognoz: Kanamanın transoral yol ile durduralamaması ve boynun şişmeye başlaması üzerine acil olarak boyun kesisi yapıldığında cilt altı dokuya kadar nüks tümör kitlesiyle karşılaşıldı. Tümör dokuları arasından rüptüre olan karotis arterin bulunmasına rağmen damar onarımı mümkün olmadı. Kompres altında girişimsel radyoloji ameliyathanesine alınan hastanın kanaması a. Carotis communis dexter ve tümör tarafından oluşturulan psödoanevrizma embolize edilerek kontrol altına alındı. Postoperatif nörolojik defisit izlenmeyen ve kemoterapisini almaya devam eden hasta destek tedavisi ve bakım ile altı ay yaşadı. YORUM: İleri evre baş boyun kanserlerinin seyrinde meydana gelen vasküler komplikasyonlarda, cerrahi müdahalenin teknik olarak güç olduğu durumda, endovasküler girişimler ile başarılı sonuçlar alınabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-119

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale