Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İdiopatik Spontan Tonsiller Hemoraji
 

İdiopatik Spontan Tonsiller Hemoraji

Erbek S., Erbek S. S., Köycü A., Boyvat F.

GİRİŞ: Antibiyotiklerin kullanımının yaygınlaşmasından sonra major spontan tonsiller hemoraji çok nadir olarak görülmektedir. Literatürdeki spontan tonsiller kanamaların birçoğu akut veya kronik tonsillit, kanama bozukluğu ve tonsil kanseriyle ilişkilidir. İdiopatik spontan tonsiller hemoraji vakası olarak literatürde bir adet yayın bulunmaktadır. OLGU: 36 yaşında bayan hasta kliniğe son bir aydır olan ve 4 defa tekrar eden rekürren tonsiller hemoraji şikayeti ile başvurdu. Farklı kliniklerde hastaya tekrarlayan bipolar koter ile koagülasyon ve radyofrekans ablasyon tedavileri uygulandığı öğrenildi. Ancak her manipulasyondan birkaç gün sonra kanamanın tekrar başladığı öğrenildi. Bununla birlikte hastanın oral travma öyküsü, lokal enfeksiyon ve kanama bozukluğu bulguları yoktu. Bir yıl önce sol gözünde santral retinal ven obstrüksiyonu ve uveit atağı geçirmiş ve hastanemizde tüm romatolojik ve hematolojik tetkikler yapılmış ancak bozukluk bulunamamıştır. Oral muayenede sol tonsil ön orta kısımda sızıntı tarzında kanama görüldü. Hastanın muayenesinde oral inflamasyon, servikal lenfadenit ya da ateş yoktu. Tam kan sayımı, CRP, Sedimentasyon, koagülasyon testleri ve kanama zamanı, romatolojik testler normal sınırlardaydı. Lokal baskı ve lokal lidokain HCl (20 mg/ml) ve epinefrin HCI (0.0125 mg/ml) enjeksiyonu uygulandı. Kanama durduktan birkaç saat sonra tekrar başlaması üzerine hastaneye yatırıldı ve tonsillektomi planlandı. Ancak tonsil damarlarında olabilecek arteriovenöz malformasyon şüphesiyle hastaya operasyon öncesinde karotis anjio uygulandı. Karotis anjio normal sınırlardaydı. Genel anestezi altında soğuk diseksiyon yöntemiyle sol tonsillektomi uygulandı. Bipolar koter ve sutur ile kanama kontrolü sağlandı. Hasta post operatif ikinci gün diyet önerileri ve oral antibiyotik ile taburcu edildi. Ancak hasta post operatif onuncu gün geç tonsiller kanama ile hastanemize tekrar başvurdu. Fizik muayenesinde sol tonsil loju üst kutupta kan pıhtısı mevcuttu. 48 saat süreyle oral alım durduruldu. Devam eden kanaması olmayan hasta tekrar taburcu edildi. Tonsil patolojisi sonucunda herhangi bir enfektif ve vaskülitik bulgu, malignite, arteriovenöz malformasyon veya hemanjiom olmadığı raporlandı. TARTIŞMA: Tekrarlayan spontan tonsil kanamalarında yaygın olan sebepleri ekarte etmek için hastalara rutin olarak öykü alınması, fizik muayene, tam kan sayımı,CRP, sedimentasyon tetkiki yapılmaktadır. Enfeksiyon, romatolojik ve hematolojik faktörler de dışlandıktan sonra sebat eden kanamalarda arteriovenöz malformasyon veya hemanjiom olabileceği akla getirilmeli ve cerrahi sırasında sorun yaşamamak adına operasyon öncesi karotis anjio uygulanıp tonsil damarları ortaya konulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-125

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale