Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parotiste Karsinom Ex Plemorfik Adenomlu Olgu Sunumu
 

Parotiste Karsinom Ex Plemorfik Adenomlu Olgu Sunumu

Yavuz H., Yılmaz S., Çağıcı A. C.

AMAÇ: Dev pleomorfik adenom olgumuzda literatür eşliğinde maling transformasyon belirtilerini tartışmak. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ: 50 yıldır boyunda şişliği olan 61 yaşındaki erkek hasta kliniğimize bu şişliğinde artma nedeniyle başvurdu. Hastanın ek şikayeti ve semptomu yoktu. Hastanın muayenesinde sol mastoid tepeden orta jugulere uzanan, 20 cm çaplı, konglemere, kanamalı kitle mevcuttu. Sol fasial fonksiyonları Hause Brekman evre III idi. TEDAVİ VE PROGNOZ: Tru-cut biyopsi sonucu pleomorfik adenom ile uyumlu geldi. Hastaya sol total parotidektomi + boyundan kitle eksizyonu ameliyatı yapıldı. Fasial sinir korundu. Patoloji sonucu karsinom ex pleomorfik adenom olarak gelmesi üzerine hastaya sol fonksiyonel ( level 1-5 ) boyun diseksiyonu yapıldı. KRT planlanlanarak onkoloji bölümüne yönlendirildi. Takibinde fasial fonsiyonları Hause Brekman evre III idi. YORUM: Tükürük bezi tümörlerinin çoğunluğu parotis bezinden kaynaklanır ve parotis bezinde en sık görülen tümör pleomorfik adenomdur. En sık beşinci ve altıncı dekadda ortaya çıksa da bu tümörler ilk dekaddan onuncu dekada kadar görülebilir. Bayanlarda görülme sıklığı erkeklerden hafifçe yüksektir. Genellikle yavaş büyüyen, ağrısız kitle olarak ortaya çıkarlar. Olguların yaklaşık %90’ı yüzeyel lob kaynaklıdır ve en sık alt kutupta yerleşir. Pleomorfik adenomlarda malign transformasyon oranı %1.9 ile %23.3 arasında değişmektedir. Kitlenin uzun süredir var olması, ileri yaş ve minör tükürük bezi yerleşimi malign transformasyon riskini artıran faktörlerdir. Kitle boyutlarında ani artış, kitleden kanama, fasial paralizinin gelişmesi maling transformasyona işaret eden bulgulardır. Tanı ve tedavide bu bulguların göz önünde bulundurulması gerekir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-128

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale