Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Uyku Bozukluğu Oluşturan Orofarengeal Anjiolipom
 

Uyku Bozukluğu Oluşturan Orofarengeal Anjiolipom

Bozkurt E.R., Yiğit Ö., Edizer D.T., Turanoğlu K. A.

AMAÇ: Horlamaya neden olabilecek orofarengeal kitlelerden biri olan anjiolipomu gözden geçirmek Olgunun özellikleri: 68 yaşında horlama nedeniyle başvuran bayan hastanın yapılan incelenmesinde orofarenks posterior duvarda bulging oluşturan kitle tespit edildi ve görüntüleme lipom ile uyumlu gelmesi üzerine cerrahi eksizyon yapıldı. Cerrahi sırasında kitlenin arka kenarının musküler tabakaya ileri derecede invazyon gösterdiği tespit edildi. Bu nedenle kitle parça parça (piecemeal) rezeke edilebildi. Yapılan histopatolojik incelemede piyeste dağınık kas fibrillerinin varlığı dikkat çekmekteydi. Tedavi ve prognoz: Retrofarengeal bölgenin lipomları nadir görülen ve büyük boyutlara ulaşana kadar semptom oluşturmayan benign tümörleridir. Tedavide rutin olarak cerrahi eksizyonun kullanıldığı bu az görülen tümörlerde, az da olda liposarkoma malign transformasyon ihtimali de bulunmaktadır. Lipomların yaklaşık olarak %5-17’si anjiolipom olarak karşımıza çıkmaktadır. Anjiolipom, klasik olarak infiltrasyon gösteren ve göstermeyenler olarak ikiye ayrılmaktadır. İnfiltrasyon gösteren anjiolipomlar ileri derecede vaskülarizasyon göstermektedirler. Kapsül barındırmayan bu tümör lokal agresif bir seyre sahiptir. Baş-boyunda oldukça nadir görülmektedir. YORUM: Olgumuzda orofarenks yerleşimli infiltratif anjiolipom sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir. Horlama ve üst dolunum yolunda obstrüksiyon oluşturan bu neoplastik gelişim ayırıcı tanıda akla getirilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-133

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale