Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ender Rastlanan Parotis Kitlesi: Epiteloid Hemanjiyoendotelyoma
 

Ender Rastlanan Parotis Kitlesi: Epiteloid Hemanjiyoendotelyoma

Köybaşıoğlu F., Özdek A., Han Ü., Bayır Ö., Korkmaz H. M., Saylam G., Çapanoğlu F.

AMAÇ: Parotis glandında çok ender rastlanan, vasküler orijinli borderline bir tümör olan epiteloid hemanjiyoendotelyoma vakasını bir olgu eşliğinde sunmak. Hasta Özellikleri: 65 yaşında bayan hasta, sol angulus mandibula posteriorunda 5 aydır progresyon gösteren 2x1 cm boyutunda, ağrısız, sert, fikse kitle ile başvurdu. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Boyun USG’de sol parotis lateral kesimde 17x11 mm lik hipoekoik, heterojen karakterde, solid kitle terif edildiyordu. Bilgisayarlı Boyun Tomografisinde: Sol parotis inferior kesiminde 14x11 mm’lik düzgün konturlu nodüler kitle ve her iki servikal zincirde non spesifik, benign görünümlü en büyüğü 9 mm’lik LAP tarif ediliyordu. İİAS: Malignite yönünden kuşkulu olarak raporlandı. Tedavi ve progmoz: Hastaya genel anestezi altında sol superfisiyal parotidektomi uygulandı. İntraoperatif yapılan frozen incelemede, kitlenin malign-benign ayrımı yapılamadı. Postop patolojisi epiteloid hemanjiyoendotelyoma olarak yorumlandı.Eksize edilen 6 adet lenf nodu incelemesi reaktif olarak yorumlandı. Hastanın 9 aylık takibinde nüks saptanmadı. YORUM: Epiteloid Hemanjiyoendotelyoma endotel hürelerinin epiteloid morfolojiyle prolifere olduğu vasküler kaynaklı bir tümördür. Klinik davranış olarak hemanjiyom ve anjiyosarkom arasında borderlıne bir davranış paternine sahip olup lokal agresif ve nadir metastaz yapma özelliğine sahiptir. Cilt, ciltaltı doku, viseral organlar ve kemik, epiteloid hemanjiyoendotelyomanın sık görüldüğü yerler olup parotiste ender rastlanmaktadır.Hastaya kliniğimizde Parotis kitlesiyle nedeniyle süperfisyal parotidektomi uygulanmış ve 9 aylık takibinde nüks saptanmamıştır.Literatürde az sayıda parotis glandında epiteloid hemanjiyoendoteliyoma vakası bildirilmiş olup post op RT nadiren uygulanmaktadır. Borderlıne bir tümör olan epiteloid hemanjiyoendoteliyoma tedavisinde sağlam cerrahi sınırlar elde edilebilirse postop radyotrapiye ihtiyaç duyulmadan kür sağlanabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-122

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale