Plunging Ranula: Olgu Sunumu

Dere H., Ensari S., İkincioğulları A., Çetin M. A., Köseoğlu S., Topak B.

AMAÇ: Ranula ağız tabanının ön bölümünde yer alan sublingual glanddan köken alan bir psödokisttir. Ranula genellikle sublingual bölgede sınırlı olmakla beraber nadiren boyuna, submandibular ve parafarengeal bölgeye doğru uzanım gösterebilmektedir. Bu durumda plunging ranula adını almaktadır. Nadir görülmesi, dev boyutlara ulaşarak cerrahiyi zorlaştırması ve komplikasyonlara neden olabilmesi nedeniyle Plunging ranula olgusu güncel literatür eşliğinde tartışılmıştır. Olgunun özellikleri: Beş senedir boyun orta hatta şişlik şikayeti olan ve son üç aydır büyüme tarifleyen 16 yaşındaki bayan hastanın fizik muayenesinde submental bölgede 4x5 cm boyutlarında düzgün sınırlı kitle lezyonu palpe edildi. Tedavi-prognoz: Hastaya transoral olarak submental bölgedeki kitlenin eksizyonu yapıldı. Patoloji sonucu ranula olarak raporlandı. Hastanın post opereatif takipleri yapıldı. Postoperatif 3 aylık takiplerinde nüks, komplikasyon saptanmadı YORUM: Ranulanın tedavisinde kriyocerrahi, marsupializasyon, insizyon ve drenaj, kitle eksizyonu, sublingual bez eksizyonu gibi birçok cerrahi teknik kullanılabilmektedir. Bizim bu olgumuzda kitle eksizyonu uygulanmıştır. Postoperatif komplikayonlar ve nüks gelişimi açısından hasta yakın takip edilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-120

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale