Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tiroglossal Duktus Bakiyesi Kaynaklı Papiller Karsinom
 

Tiroglossal Duktus Bakiyesi Kaynaklı Papiller Karsinom

Aydın E., Köycü A., Taşlıca Z. F.

Amaç: Tiroglossal duktus bakiyesi (TDB) çoğunlukla tiroglossal duktus kisti olarak ortaya çıkmaktadır. Boyunun anterior kısmında dil kökü ile tiroid bezinin piramidal lobu arasında yer alır. Tiroglossal duktus kisti kaynaklı karsinom %1 vakada görülmektedir ve 200 civarında dünyada olgu bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda tiroglossal duktus bakiyesi kaynaklı papiller tiroid karsinomu tespit edilmiş, klinik özellikleri, takip ve tedavisi literatür ile tartışılmıştır. Olgunun özellikleri: 50 yaşında erkek hasta 3 yıl önce papiller tiroid karsinomu nedeniyle total tiroidektomi operasyonu olmuş ve takiplerde yapılan boyun USG ve PET CT taramasında kitleye rastlanmamış. Hastanın tiroglobulin seviyesi yüksek olduğu için aralıklarla 2 kür 150 mci radyoaktif iyot (RAİ) tedavisi almış ve ikinci kürden 1 hafta sonra üzerindeki aktivite ile gama kamerada tüm vücut tarama sintigrafisi yapılmış. Alınan tüm vücut görüntüleri ve statik görüntülerde boyun bölgesinde orta hatta tek odakta minimal fokal radyoaktivite tutulumu izlenmesi üzerine hasta Kulak Burun Boğaz Kliniğine yönlendirilmiş. Hastanın fizik muayenesinde tiroid kartilaj üzerinde 1*1 cm çaplı mobil, sert, düzgün sınırlı kitle mevcuttu. Laboratuvar bulgusu olarak TG 2,26 ng/ml tespit edildi. Ultrason eşliğinde boyun orta hatta tiroid kartilaj üzerindeki kitleden ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapıldı. Patolojik incelemesi malign sitoloji olarak raporlandı. Tedavi ve prognoz: Kitle bir miktar strep adele ve tiroid kartilaj perikondriumundan bir parça ile birlikte eksize edildi. Tiroid kartilaj üzerindeki kitleden çıkan fibrotik bir bant hyoid kartilaja doğru uzanmaktaydı. Patoloji sonucu ise 11 mm çaplı çizgili kasa invazyon göstermeyen lenfoid hücre görülmeyen klasik varyant papiller tiroid karsinomu olarak rapor edildi. Hastanın takiplerinde tiroglobulin seviyesi geriledi ve rekürrens görülmedi. Yorum: Daha önce total tiroidektomi yapılmış olan hastada;dil kökü ile tiroid kartilaj arasındaki orta hatta, tiroid kartilaj lokalizasyonunda, fibrotik bir bant üzerinde ve düzgün sınırlı olarak kitle bulunmuştur. Patolojik incelemede lenfoid hücre görülmemesi lenf nodu metastazı olasılığını ekarte etmektedir. Tiroglobulün seviyesininde de total tiroidektomiye rağmen düşüş göstermemesi bakiye tiroid dokusunu düşündürmektedir.Tüm bu bulgular tiroglossal duktus bakiyesinden gelişen papiller tiroid karsinomunu desteklemektedir. Karsinom nedeniyle total tiroidektomi ve RAİ tedavisi planlanan hastaların operasyon öncesinde tiroglossal duktus bakiyesi ya da ektopik tiroid dokusu açısından araştırılması faydalı olacaktır. Vücutta kalan bakiye tiroid dokusu hem RAİ tedavisinde başarısızlığa hem de yeniden karsinom gelişebilecek bir odağın vücutta kalmasına neden olmaktadır. Bu hastalarda tiroid bakiyesi kalmayacak şekilde opere edilmeleri daha sonra oluşabilecek tedavi başarısızlığının ve revizyon cerrahi girişimlerinin önüne geçecektir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-131

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale