Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Akut Solunum Distresiyle Prezente Olan Epiglot Absesi Olgusu
 

Akut Solunum Distresiyle Prezente Olan Epiglot Absesi Olgusu

Tekin M., Uzun L., Özdamar İ. O., Acar Ö. G.

AMAÇ: Epiglot absesi akut epiglotitin nadir sekellerinden biridir. Akut epiglotit çocuklarda sık görülmesine rağmen, abse formu daha çok erişkin hastalarda gözlenir. Bu makalede ki amacımız akut larenks enfeksiyonlarında gelişen acil durumlara yaklaşımı gözden geçirmektir. Olgu Özellikleri: Üç gündür boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve kanlı balgam şikayetleri olan ve daha sonra yaklaşık 5 saat içinde ani gelişen nefes darlığı ile birlikte hırıltılı solunum başlayan erkek hasta kliniğimize acil olarak başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde muayenesinde orofarenks normal, epiglot yoğun ödemli ve hiperemik, aritenoidler ödemli bulundu, vokal kordlar ise görülemedi. Epiglot vallekuler yüzde abse ile uyumlu hemorajik görünümlü kitlesel lezyon izlendi. Yapılan manyetik rezonans görüntüleme(MRI), tetkikinde; dil kökü sol yarısından başlayarak epiglota, ariepiglottik folda ve larenks sol yan duvarı ve posterior duvarına uzanım gösteren, duvarda kalınlaşma ile karekterize bir lezyon gözlendi. MRG raporunda, bu görünüm, larengeal bölgedeki akut bir larenks duvar enfeksiyonu ile uyumlu bulundu. Tedavi ve Prognoz: Hastaya epiglot enfeksiyonu ve absesi teşhisi ile ilk olarak, metilprednisolon(prednol) 250 mg flakon i.v. puşe ve daha sonraki gün metil prednisolon (prednol) 40-20 mg amp 1 mg/kg i.v. 3 günde bir 20 mg azaltarak, Ranitidin hidroklorür (Ulcuran) 50 mg amp. 1x1/gün i.v., İprotropium bromür anhidr (Combivent) 20 mcq 10 ml nebul 4x2/gün, Budesonid 400 mcg (Pulmicort turbuhaler) nebul 2x2/gün, O2 mm 4lt/dk, Seftriakson sodyum (Novasef) 1 gr 2x1/gün i.v. başlandı. Klinik şikayetleri minimalize olan hasta 1 hafta sonra medikal tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. YORUM: Bu vaka ile birlikte antibiyotiklerin gelişmesiyle birlikte geçmiş yıllara göre nadir rastlanan epiglot enfeksiyonu ve absesinin klinik önemi, teşhis ve tedavi yöntemleri tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-134

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale