Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Boyun İntramuskuler Miksoması; Parietal Plevra Multiple Kas Tutulumu
 

Boyun İntramuskuler Miksoması; Parietal Plevra Multiple Kas Tutulumu

Yasan H., Aynalı G., Kayan M., Bozkurt K. K., Sivrice E. M.

AMAÇ: Boyun kitlelerinde özellikle plevra ve farklı kas fruplarını tutatn kitlelerde intrmuskuler miksoma teşhidini akılda tutumak. Olgunun Özellikleri: İntramuskuler miksoma; yoğun miksoid stroma içinde iğsi hücrelerin bulunduğu hipovasküler ve benign özellikte bir tümördür. Baş ve boyun bölgesinde nadiren görülmektedir. İntramuskuler miksomanın histolojik özellikleri; hiposelüler, hipovasküler, yoğun mukoid, Hematoksilen-Eozin ile bazofilik boyanma gözteren solid tumor şeklindedir. Bu olgu sunumunda 40 yaşında kadın hastaya ait, arka boyun üçgeninde tespit edilen intramuskuler miksoma sunulmuştur. Kitle sert solid ve fikse idi. Öncelikle malign bit tümör olasılığı düşünülerek kitlenin biyopsi amacıyla çıkarılması hedeflendi. Tedavi ve prognoz: Genel anestezi altında boyun eksplorasyonu ile kitlenin tamamı çıakrıldı. Yapılan Histopatolojik inceleme sonucu intramuskuler miksoma oalark rapor edildi. Cerrahi tedaviden 26 aylık bir takip sonunda hastada herhangi bir nüks görülmedi. YORUM: Bu olgu sunumunu önceki olgulardan ayıran özellik birden fazla kas tutulumu ile birlikte parietal pevra tutulumunun olması ve immünhistokimyasal boyanma özelliği idi. Metastaz ve/veya lenfomayı taklit eden ve kas invazyonu gibi görünen bu tür olgularda intramusküler miksoma ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-136

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale