Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Dev Sublingual Epidermoid Kist Olgusu
 

Dev Sublingual Epidermoid Kist Olgusu

Ünal R., Açıkgöz S., Guvalov R., Ayhan E.

AMAÇ: Epidermoid ve dermoid kistler vücudun çeşitli bölgelerinde görülebilen, benign karakterli, ağrısız lezyonlardır. Baş ve boyun bölgesinde görülme sıklığı %1.6-6.9 arasında değişir. Bütün oral kavite kistlerinin %0.01’inden daha azını oluştururlar. En sık olarak 15 ile 35 yaşları arasında görülmekte olup genellikle cinsiyet farkı olmadığı bildirilmektedir. Epidermoid kistler baş ve boyunda çoğunlukla orta hatta, submental lojla suprasternal çentik arasında, mylohyoid kasının üzerinde veya altında yerleşirler. Dilaltı yerleşim ise çok enderdir. Klinik olarak yavaş büyüyen, asemptomatik kitleler şeklinde ortaya çıkarlar. Bu kistlerin, intrauterin yaşamda birinci ve ikinci brankial arkusların birleşimi sırasında epiteliyal artık doku ya da kalıntıların hapsolması sonrasında geliştiği düşünülmektedir. Dermoid kistler, içerisinde cilt eklerini barındıran epitel ile çevrili kavitelerdir. Kist duvarını oluşturan dokunun histolojik tipine göre dermoid, epidermoid ve teratoid olarak üç grupta sınıflandırılır. Kistler; sadece epitel ile örtülü, peynirimsi keratinöz materyal içeriyor ve deri ekleri bulunmuyorsa epidermoid, deri ekleri içeriyorsa dermoid, kas, kıkırdak ve kemik gibi diğer dokuları içeriyorsa teratoid kist olarak tanımlanırlar. Ayırıcı tanıda enfeksiyon, tümörler, tiroglossal kanal kistleri, inklüzyon kistleri, kistik higromalar ve ranulalar mutlaka akılda tutulmalıdır. Bu kistlerin tedavisinde en etkili metod, cerrahi eksizyondur. OLGU: 29 yaşında erkek hasta dil altında 3 aydır olan ve giderek artan şişlik şikayeti ile başvurdu. Oral kavite muayenesinde dil altında yaklaşık 5x5 cm’ lik ağrısız kitle mevcuttu. Dış merkezde çekilen bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde genioglossus kasları arasında yerleşim gösteren, ağız tabanını dolduran, dili sert damağa doğru iten, ekspansil 39x56x 60 mm boyutlarında hipodens lezyon izlendi.Hasta ranula - dermoid kist ön tanıları ile operasyona alındı. Genel anestezi altında ağız tabanında yerleşik üzeri normal mukoza ile kaplı yaklaşık 6x8 cm’lik kistik kitle eksize edildi. Kitle mylohyoid kası inceltmiş ve inferioruna uzanmış görünümdeydi. Hastanın postoperatif takibinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve 4 gün sonra taburcu edildi. Patoloji sonucu epidermoid kist olarak rapor edilen hastanın takiplerinde nüks izlenmedi. YORUM: Ender görülen sublingual yerleşimli dev epidermoid kist tanılı olgunun literatür bilgileri eşliğinde tartışılması amaçlandı. Anahtar Kelimeler: Sublingual kitle, epidermoid kist, oral kavite

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-139

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale