Dil Apsesi: Bir Olgu Sunumu

Erbek S. S., Köycü A., Jafarov S.

Amaç: Dil sürekli travmaya maruz kalmasına rağmen zengin kan damarları, özgün kas anatomisi, mukozanın kalınlığı ve tükrük salgısının temizleyici ve immünolojik etkisi nedeniyle inflamatuvar hastalıklar enderdir. Dil apsesi ender görülen bir hastalıktır ve çok az kulak burun boğaz hekimi kendi kariyerinde birden fazla dil apsesi olgusu ile karşılaşmaktadır. Bu çalışmada dil apsesi olan bir olgu sunulmuş, klinik özellikleri ve tedavisi literatür ile tartışılmıştır. Olgunun özellikleri: 50 yaşında erkek hasta 5 gündür boğaz ağrısı, yutkunma zorluğu ve sol kulağına vuran ağrı şikayeti ile kulak burun boğaz kliniğine başvurdu. Hastanın nefes darlığı şikayeti yoktu. Fizik muayenesinde, dil kökü orta hattın solunda submukozal kitle görünümü mevcuttu. Dil hareketleri kısıtlıydı. Palpasyonla ele gelen sertlik ve ağrı vardı. Ağız hijyeni bozuktu. Hasta hastaneye yatırıldı. Yapılan laboratuvar tetkikleri bakteriyel enfeksiyon lehine idi. Boyun manyetik rezonans görüntülemede dil sol kısımda, genioglossus kası içinde hava yolunda obstrüksiyona neden olmayan, belirgin çevresel yayılımı izlenmeyen, T1 hipointens, T2 hiperintens, IVKM'den sonra çevresel kontrast madde tutulumu gösteren, 1.8x1.5 cm boyutlarında apseye ait görünüm izlendi. Tedavi ve Prognoz: Apse drene edilmeden intravenöz 4x1.5 gr ampisillin sulbaktam ile tedavi edildi. Bir gün sonra hastanın yutkunma güçlüğü ve ağrısı azalmaya başladı. Üç günlük intravenöz antibiyotik tedavisinden sonra hasta tamamen rahatladı. Dil hareketleri normaldi ve kitle görünümü kaybolmuştu. Hasta oral antibiyotik tedavisi ile taburcu edildi. Takiplerinde tam iyileşme görüldü. Yorum: Dilde ağrı, şişlik, yutma güçlüğü ve nefes darlığı ile gelen hastalarda özellikle ağız hijyeni bozuksa dil apsesi ayırıcı tanıda unutulmamalıdır. Bizim olgumuzda apse dil 2/3 ön kısımda olduğu ve solunum sıkıntısı yaratmadığı için drenaja gerek duyulmadan intravenöz antibiyotik ile tedavi edilmiştir. Dil apsesi olgularında tedavi protokolünde ilk olarak hava yolu sağlamasına dikkat edilmeli ve sonrasında diğer tedaviler uygulanmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-140

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale