Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Dilde Benign Tümörü Taklit Eden Adenoid Kistik Karsinom Olgusu
 

Dilde Benign Tümörü Taklit Eden Adenoid Kistik Karsinom Olgusu

Ünal F., Doğan M., Aynalı G., Çiriş M., Sivrice E. M.

AMAÇ: Malign bir tümör olan adenoid kistik karsinomun yerleşimi için nadir bir lokalizasyon olan dilde meydana geldiğinde cerrahi esnasında makroskopik olarak benign bir tümörü taklit edebileceğini vurgulamak OLGU: Kliniğimize 46 yaşındaki bir erkek hasta 4 aydır dilde ağrısız şişlik şikayeti ile başvurdu. Muayenesinde dil sol yarısında yerleşik, mukoza altında dilden kabarık 3x5 cm boyutlarında, fakat dil mukozasında kendini göstermeyen tamamıyla kas dokusu içinde gömülü, adeta enkapsüle ve düzgün sınırlı görünümü ile benign bir tümörü düşündüren kitle lezyonu mevcuttu. Tedavi/Prognoz: İnsizyonel biyopsi amacı ile planlanan operasyonda etraf dokulardan rahatlıkla ayırt edilebilen ve çok kolay diseke edilebilen kitle benign bir tümör olabileceği düşünülerek eksize edildi. Patoloji raporunun adenoid kistik karsinom şeklinde rapor edilmesi üzerine hastaya ikinci bir seans ile sol hemiglossektomi yapıldı. Patoloji materyalinde sadece 2 mm boyutunda tek bir tümör odağı bulunduğu, cerrahi sınırların temiz ve güvenli olduğu bildirildi. 1 yıllık takip sürecinde bir komplikasyon yada nüks ile karşılaşılmadı. YORUM: Minor tükrük bezi karsinomlarının yaklaşık üçte birini oluşturan adenoid kistik karsinom sıklıkla damakta görülür. Dilde nadiren bildirilmiştir ve çoğunlukla lokal agresif olan tümörün sınırları belirsiz ve invaziv karakterdedir. Ayrıca çoğunlukla mukozada destrüksiyon yapar. Dilde mukoza altında düzgün sınırlı ve iyi diseke edilebilen bir kitle ile karşılaşıldığında bunun adenoid kistik karsinom olabileceği akılda tutulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-141

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale