Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ender Görülen Boyunda Kitle Sebebi: Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
 

Ender Görülen Boyunda Kitle Sebebi: Kikuchi-Fujimoto Hastalığı

Acar A., Eryılmaz A., Boynueğri S., Oğuzhan O., Dinç K. S. A., Eker F.

AMAÇ: Kikuchi-Fujimoto hastalığı genelde genç bayan hastalarda görülen nekrozitan bir lenfadenit nedenidir. Histiyositik nekrozitan lenfadenopati olarak da bilinen hastalık boyunda kitle, ateş,halsizlik, deri döküntüleri ve hepatosplenomegali ile seyredebilir. Genellikle kendini sınırlama eğiliminde olan hastalık nadiren progressif seyir gösterebilir. Boyunda kitlenin ayırırıcı tanısında akılda tutulması gereken bu nadir hastalığı özellikle lenfoma ile ayırıcı tanısının klinikte önemi nedeniyle olgu üzerinden tartışmak isterdik. OLGU: 26 yaşında bayan hasta boyunda kitle ve halsizlik şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Muayenede boyun sol üst jugulerde 2x1 cm lastik kıvamlı hassas olmayan lenfadenopati mevcuttu. Genel kbb muayenesi ve endoskopik muayenelerinde özellik yoktu. Patolojik labaratuvar bulgusu olmayan hastanın boyundaki kitlesi ultrasonografi ile de görüldü. Sistemik değerlendirmesinde yine radyolojik olarak ılımlı bir hepatosplenomegaliye rastlanıldı. Boyundaki lenfadenopatiden ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı ve sonucu nondiagnostik olarak geldi ve bunun üzerine lenfadenopatiye lokal anestezi altında eksizyonel biyopsi uygulandı. Makroskopik olarak yuvarlak, lastik kıvamlı, kapsülü intakt, iyi sınırlı ve etraf dokulardan kolay sıyrılan yapısı olan kitlenin patoloji sonucu Kikuchi-Fujimoto olarak raporlandı. Tedavi ve prognoz: İmmünoloji, hematoloji ve onkoloji klinikleriyle beraber değerlendirilen hastaya sistemik steroid tedavisi başlanarak takibe alındı. Tedavi ile hepatosplenomegalisi geriledi ve halsizlik şikayeti ortadan kalktı. Bir yıllık takibinde yeni lenfadenopatiye rastlanılmadı. Radyolojik ya da labaratuvar takibinde patolojiye rastlanılmadı. TARTIŞMA: Gerek yaptığı lenfadenopatinin klinik ve patolojik görünümü gerekse hepatosplenomegali, hals,izlik gibi sistemik bulgu ve semptomları nedeniyle özellikle lenfoma ve hematopoetik sistem hastalıklarıyla ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken hastalık takipte lenfomaya transformasyon riski nedeniyle de önemlidir. Olgumuzda görüldüğü gibi hepatosplenomegali gibi bir patolojinin varlığı boyunda kitle ile prezente olan hastalarda sistemik değerlendirmenin önemini ve dahili kliniklerle koordinasyonun önemini ortaya koymaktadır. Kikuchi-Fujimoto ayırıcı tanıda klinisyenin aklında genel özellikleriyle bulunması gereken nadir ve önemli bir hastalıktır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-143

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale