Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Holmium Yag Lazer Kullanılarak Tükürük Taşlarının Parçalanması
 

Holmium Yag Lazer Kullanılarak Tükürük Taşlarının Parçalanması

Özçelik N., Yılmaz F., Altın G., Günay C.

AMAÇ: Sialendoskop rehberliğinde uygulanan Holmium - yttrium-aluminum-garnet (Ho:YAG) lazerin tükürük bezi taşlarında etkinliğini ve emniyetini değerlendirmek, GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmada Ocak - Ağustos 2013 tarihleri arasında Medipol Üniversitesi KBB kliniğinde tükürük bezinde taş tanısı ile sialendoskopi uygulanan ve operasyonda, kanaldan taşın alınması için Ho:YAG lazer kullanılan 3 hasta incelendi. Taş varlığı ve büyüklüğü operasyon öncesi ultrason ile belirlendi. Ultrason sonuçlarına göre; taş büyüklüğü 5 ile 10 mm arasında değişmekte idi. Taşları kırmak ve kanaldan uzaklaştırmak için; 272 mikrometre kalınlığında fiber ile holmium YAG lazer jeneratörü kullanıldı. BULGULAR: Toplam 3 vakada, 1 parotis, 2 submandibuler bezde bulunan taşa, Ho:YAG lazer uygulaması yapıldı. Taşın tamamının lazerle küçültülerek veya parçalara ayrılarak alınması 2 vakada başarıldı. Bir vakada taş lazer yardımı ile parçalandı; ancak tekrar girişlerde kanal kaybedildiğinden eksizyona gidildi. Ortalama 3 aylık takipte hasta şikayeti belirlenmedi. SONUÇ: Tükürük taşları tedavisinde Ho:YAG lazer kullanılması daha büyük taşlarda sialendoskopi başarı oranını artıran, emin ve etkin bir yöntemdir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-146

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale