Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Epiglottitle Seyreden Epiglot Kisti Enfeksiyonu-Bir Vaka Sunumu
 

Epiglottitle Seyreden Epiglot Kisti Enfeksiyonu-Bir Vaka Sunumu

Akpınar M., Coşkun U. B., Talayhan G., Parmaksız O.

AMAÇ: Akut epiglottit seyrek olarak görülen,ani ve ölümcül olarak havayolu obstrüksiyonuna sebep olabilen potansiyel olarak hayatı tehdit edici bir otolarengolojik acildir.Bildirilen mortalite oranları 0% ila 30% arasındadır.(1,2) Biz bu vaka sunumunda akut epiglottit ve dispne sebebiyle kliniğimize başvuran,tedavi verilip semptomlari gerileyen ancak yapılan kontrol muayenesinde epiglot kisti saptanması sebebiye opere ettiğimiz bir hastayı sunmayı amaçladık. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ: 35 yaşında erkek hasta,odinofaji,boğaz ağrısı,son iki gündür olan halsizlik ve yüksek ateş sebebiyle kliniğimize başvurdu. Fleksible fiberoptik endoskopik muayenesinde epiglotun ileri derecede ödemli ve hiperemik olduğu gözlendi,ödem sağ tarafta dil kökünden aryeepiglottok folda ve aritenoide uzanmaktaydı. TEDAVİ VE PROGNOZ: Hastaya parenteral antibiyoterapi ve steroid tedavisi verildi.Tedavi başlangıcından itibaren yaklaşık 3 gün sonra hastanın odinofajisi geriledi ve ateş yüksekiği olmadı. Ancak yapılan kontrol endoskopik muayenelerinde gerileme olmadı.Epiglot lingual yüzünde duzgun sınırlı soluk renkli,lingual yüzün sağ yarısını dolduran kitleyle uyumlu lezyon görüldü(şekil1).Boyun BT’ sinde epiglot diffüz olarak ödemli görünümdeydi ve mobil epiglot lingual yüzeyinde lobuler görünüm izlenmekteydi(şekil2).Genel anestezi altında yapılan direk laringoskopide kistik kitleyle karşılaşıldı ve eksize edildi.Kültür materyalinde herhangibir üreme olmadı.Histopatolojik incelemede ise skuamoz epitelle çevrili epitelyal kist ve içerisinde yoğun mikst iltihabi hücre infiltrasyonu görüldü YORUM: Epiglottitten şüphelenilen hastada havayolu kontrolü en önemli basamaktır.Erişkin hastalarda muayene ile havayolu darlığının arttığını gösteren hiçbir çalışma yoktur,bu yüzden ciddi boğaz ağrısı ve odinofajisi olan erişkin hastalar direk veya indirek olarak endoskopik olarak muayene edilmelidirler.(5,12,14,15)Epiglottit teşhisi olan erişkin hastayı sadece gözlemlemek tehlikeli olabilir.(14).Yüksek ateşi olan ve lökositozu olan hastalar çok daha yakından takip edilmelidirler.Dispneik hastalar erken entübasyondan fayda görebilirler(18). Epiglottit komplikasyonu olarak gelişen epiglot absesiyle,epiglot kisti enfeksiyonunun birbirinden ayrılmasının tedavi planlanması açısından farkı yoktur.Havayolu darlığı yoksa her ikisi de konservatif medikal tedaviye yanıt verirler(17)

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-144

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale