Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nadir Parotis Benign Tümörü: Myoepitelioma Olgusu
 

Nadir Parotis Benign Tümörü: Myoepitelioma Olgusu

Acar A., Eryılmaz A., Tuna Ü. E.E., Dinç K. S. A., Kılınç B. S.

AMAÇ: 2005 yılına kadar literatürde benign ve malign olmak üzere 142 tükrük bezi myoepitelioma olgusu bildirilmiştir. Otörler bu vaka azlığını patoloji uzmanlarının deneyim eksikliklerine bağlamışlardır. Bu tarihten sonra, patolojistlerin tecrübelerinin artışı ve immünhistokimyasal çalışmaların gelişmesiyle, myoepitelioma tanısında artış olmuştur. Bu nadir görülen tümör, parotis bezinde ve sert damaktaki minor tükrük bezlerinde daha sık izlenir. Çok farklı ve kompleks morfolojik prezentasyonları olabilen myoepiteliomalar, tüm tükrük bezi tümörlerinin 1,5%’undan daha azını oluştururlar. İmmünhistokimyasal yöntemlerin gelişimi ile myoepitelioma tanısı alan hasta sayısı artmış olsa da halen nadir görülen bu tükrük bezi tümörlerinin, malign ve benign ayrımlarının yapılması çok önemlidir. Tanıda altın standart yöntem İİAB’dir. Ancak literatürde İİAB ile preop myoepitelioma tanısı konmuş sadece bir hasta mevcuttur. OLGU: Bizim olgumuz, kırkyedi yaşında erkek hasta, 1 yıldır sağ parotis lojunda ağrısız şişlik şikayeti ile kliniğimize müracaat etti. Diğer bütün KBB muayenesi normal olan hastanın, sağ parotis lojunda yaklaşık 2*2 cm boyutlarında, sert, uniloküler, semimobil, cilt üzerinde ısı artışı ve kızarıklığı olmayan, ağrısız kitle palpe edildi. Bütün labaratuar tetkikleri normal olan hastanın parotis USG, parotis MR ve İİAB yapıldı. İİAB patoloji sonucu pleomorfik adenom olarak raporlandı. Hastaya sağ total parotidektomi uygulandı. Ana spesmenin patoloji sonucu myoepitelioma olarak raporlandı. YORUM: İmmünhistokimyasal yöntemlerin gelişimi ile myoepitelioma tanısı alan hasta sayısı artmış olsa da halen nadir görülen bu tükrük bezi tümörlerinin, malign ve benign ayrımlarının yapılması çok önemlidir. Bütün bu bilgilerin ışığında ve literatür eşliğinde, bu tümörlerin tanısı, ayırıcı tanısı ve tedavisi tartışılacaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-150

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale