Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nazofaringeal İnflamatuar Pseudotümör: Olgu Sunumu
 

Nazofaringeal İnflamatuar Pseudotümör: Olgu Sunumu

Hoşal Ş., Özer S., Günaydın R.Ö., Bajin M.D., Ayhan S. A.

AMAÇ: İnflamatuar psödotümör (İP), genellikle akciğerler ve gözlerde tutulum yapan benign, idiopatik bir hastalıktır. Lokal agresif tutulum göstermesi ve klinik olarak tümör ve ya infeksiyonu taklit etmesi ve radyolojik olarak ayırıcı özellik göstermemesi açısından tanısı zordur. Baş boyun bölgesinde farklı yerlerde karşılaşılbilen İP’ün nazofarinks yerleşimi ile seyrek olarak karşılaşılmaktadır. Olgumuzda nazofaringeal psödotümör tanısı alan hastamızın kliniğini sunmayı amaçlıyoruz. Olgunun özellikleri: Baş ağrısı ve trismus şikayetleri ile başvuran ve muayenesinde nazofarinkste dolgunluk tespit edilen 39 yaşında kadın hastanın MRG’sinde nazofarinkste sağ rosen müller fossayı dolduran submuozal kitle görüldü. Tedavi ve prognoz: Kitleden yapılan endoskopik biyopsi sonucu psödotümör olarak rapor edildi. Sonrasında oral 100 mg/gün metilprednizolon başlanan hastada erken dönemde ağrıda hızla kaybolma görülürken, dört aylık takibi sonrasında kitlede belirgin regresyon izlenmiştir. YORUM: Seyrek olarak karşılaşılan ve patolojik tanısı zor olan psödotümörün baş boyun tümörlerinde her zaman akılda tutulması ve ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-151

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale