Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parafarengeal Candida Absesi: Olgu Sunumu
 

Parafarengeal Candida Absesi: Olgu Sunumu

Başak S., Gültekin B., Demirtaş M., Başal Y., Ertuğrul B., Yükselen Ö., Güleç U. G.

AMAÇ: Antibiyotiklerin kullanımı derin boyun enfeksiyon görülme sıklıklarını azaltmıştır. % 70 sıklıkla en sık görülen nedeni tonsillit veya farenjit iken, sonrasında erişkinlerde zayıf dental hijyen, intravenöz ilaç bağımlılığı, cerrahi enfeksiyonlar en sık görülen nedenlerdir. AİDS, maligniteler, kemoterapi almak, diabetes mellitus gibi bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıkların derin boyun enfeksiyonlarının görülme sıklığını, atipik mikroorganizmalar ile enfeksiyonları ve komplikasyonların görülme oranlarını artırdığı bilinmektedir. Bu makale ile parafarengeal abse nedeni ile opere edilen olgunun literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Olgunun özellikleri: 66 yaşında erkek hasta 10 gündür var olan boyun sağ tarafında şişlik, ağzını açamama, yutma güçlüğü ve genel durum bozukluğu nedeni ile başvurduğu KBB hekimi tarafından derin boyun enfeksiyonu tanısı ile hospitalize edilmiş ve parenteral seftriakson +ampisilin ile 1 hafta medikal tedavi uygulanmıştı. Medikal tedaviye yanıtsızlık, genel durum bozukluğunun artması, trismusun belirginleşmesi, submandibular bölgedeki şişliğin artması, solunum sıkıntısı nedeni ile kliniğimize sevk edilmişti. Başvuruda beyaz küre 9900, sedim 73, CRP 113 idi. HbsAg pozitif olan hastanın GGT, SGOT,SGPT testleri yüksekti.5 yıldır DM nedeni ile oral antidiyabetik kullanıyordu. BT de parafarengeal bölgede ve submandibular gland içinde abse formasyonu, nazal pasajda yumuşak doku dansitesi saptanan hasta drenaj amacı ile acil olarak opere edildi. Tedavi ve prognoz: Transservikal yaklaşım ile parafarengeal abse drene edildi.Submandibular bölge, skm kası ileri derecede ödemli ve gergindi. Gland içinden ya da çevresinden abse drene edilemedi fakat level 2 de lokalize 1 adet lenfadenopati eksize edilerek örneklendi. Nazal pasajın endoskopik muayenesinde çamur kıvamında nekrotik doku debride edilerek mikrobiyolojik ve patolojik olarak örneklendi.Parafarengeal abse içeriğinden candida albicans ve anaaeorob kok üremesi oldu. Nazal pasajdaki materyalde hem mikrobiyolojik hem de patolojik olarak mantar saptandı. KCFT bozukluk nedeni ile yapılan hepatobiliyer sistem USG de dalak ve KC de enfeksiyon lehine yorumlanan infiltrasyon odakları saptandı ve hasta dissemine candidiyazis tanısı ile enfeksiyon hastalıkları bölümüne devredildi.Hasta caspofungin ile medikal olarak tedavi edildi. Kan şekeri regüle edildi.3 haftalık medikal tedavi sonrası çekilen boyun BT, alt abdomen MR da abse, infiltrasyon ya da enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı. Yapılan nazal endoskopide candida plakları tamamen kaybolmuştu. YORUM: Literatürde candida absesi olarak bildirilmiş sadece bir olguya rastladık. Diabetik hastalarda mukozada candida kolonizasyonunun olduğu bilinmektedir. Bu olguda nazal pasajdaki nekrotik dokuda candida üremiş olması, parafarengeal bölgeye nasal pasajdan yayılmış olabileceğini düşündürmektedir. Bu olgu, diabetik hastalarda ampirik antibiyotik tedavisi ile düzelmeyen derin boyun enfeksiyonu olması durumunda mantarların etken olabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-153

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale