Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parotis Papiller Kistadenomada Nadir Diferansiyasyon
 

Parotis Papiller Kistadenomada Nadir Diferansiyasyon

Beton S., Gökcan M. K., Sak D. S., Mülazımoğlu S., Taş V., Kırmızı A. B.

AMAÇ: Kistadenoma parotisin nadir görülen benign patolojileri arasındadır. Onkositik papiller kistadenoma, onkositik epitelin papiller kistik uzanımlarından oluşur. Lenfoid stroma bulundurmaması ile Whartin tümöründen ayrılır. Bu çalışma bir papiller kistadenoma olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçlamaktadır. OLGU: Elli dokuz yaşından kadın hasta boyun sol yarıda yavaş gelişen ağrısız kitle nedeniyle başvurdu. Hastanın yapılan boyun ultrasonografik incelemsinde sol parotis bezi inferiorunda 17x15 mm boyutunda kistik kitle lezyonu izlendi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi düşük dereceli onkositoid/skuamoid epitelyal tümör infiltrasyonu bulguları göstermesiyle onkositik mukoepidermoid karsinoma infiltrasyonunu düşündürdü. Tedavi ve prognoz: Hastaya parotiste mukoepidermoid karsinom ön tanısıyla sol total parotidektomi ve sol selektif boyun disseksiyonu yapıldı. Patolojik incelemede parotisteki kitlenin papiller kistadenomanın onkositik varyantı olduğu, kist epitelinde fokal skuamöz ve müsinöz differansiyasyon da görüldüğü tespit edildi. Hastanın post operatif 1 yıllık takiplerinde nüks saptanmadı. YORUM: Kistadenoma nadir görülen benign bir parotis tümorü olup, kist içeriğini döşeyen epitelin skuamöz, musinöz, onkositik ve apokrin hücreler içerebildiği bildirilmektedir. Bu olguda papiller kistadenomada onkositik hücreler hakim iken skuamöz ve musinöz diferansiyasyon gösteren hücrelerin de beraber görülmesi literatürde oldukça nadir rastlanan durumdur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-154

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale