Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Sert Damağın Berrak Hücreli Adenokarsinomu
 

Sert Damağın Berrak Hücreli Adenokarsinomu

Samim E., Akyıldız İ., Kaptan K. Z., Karadaş H.

Amaç: Hyalinize berrak hücreli adenokarsinom minör tükürük bezlerinden kaynaklanan ve nadir görülen bir tümördür. Oral kavite de sıklıkla dil, sert damak, ağız tabanı, bukkal mukoza, retromolar trigon ve alveolar arktan kaynaklanan bu tümör klasik adenokarsinomdan farklı bir klinik antite olarak tanımlanmıştır. Nadir görülmesi nedeni ile klinik davranışı net olarak aydınlatılamamış bu tümörün tanı ve tedavisi literatür eşliğinde tartışıldı. Olgu özellikleri: 48 yaşında erkek hasta sert damakta 2 aydan beri devam eden ağrısız şişlik şikayeti ile başvurdu. 25 paket yılı sigara içme öyküsü olan hastanın yapılan fizik muayenesinde sert damakta orta hatta kesici dişlerin yerleştiği gingivadan başlayan 3x3 cm boyutunda minimal hemorajik ve frajil kitle tespit edildi. Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans incelemede 3x3 cm boyutunda maksilla alveolar arktan kaynaklanan ve nazal kavite içinde palatin kemiğe kadar ilerleyen heterojen gadolinyum tutan lezyon tespit edildi. Kitleden alınan insizyonel biyopsi sonucu hyalinize berrak hücreli adenokarsinom olarak rapor edilen hastaya geniş cerrahi sınırlar dahilinde inferior maksillektomi ve bilateral zon 1,2,3 selektif boyun diseksiyonu yapıldı. Yorum: Hyalinize berrak hücreli karsinom oral kavitede minör tükürük bezlerinden kaynaklanan nadir bir tümördür. Histopatolojik olarak adenokarsinomdan farklı bir biçimde tanımlamış olan bu tümör histolojik olarak düşük mitotik aktivite ve nükleer pleomorfizm gösternesi nedeni ile klinik olarak düşük gradeli ve uygun tedavi edildiği taktirde kür olabilen bir tümördür.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-156

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale