Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Vokal Kord Poliplerinde Diod Lazer Uygulaması
 

Vokal Kord Poliplerinde Diod Lazer Uygulaması

Çağlı S., Yüce İ., Gündoğdu R., Karasu F. M.

AMAÇ:Vokal kord poliplerinde, diod lazerle yapılan endolarengeal mikrolarengocerrahinin etkinliğini araştırmak. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışmaya Erciyes Üniversitesi KBB ve BBC kliniğine, ses kısıklığı şikayetiyle başvuran vokal polipli 26 hasta dahil edildi. Tüm hastaların anamnezleri alındı, rutin KBB muayeneleri tamamlandıktan sonra larengoskopik muayeneleri yapıldı ve kaydedildi. Operasyondan önce ses analizleri yapıldı ve Ses Handikap Endeksi hakkında bilgi verildikten sonra anket formu doldurtuldu. Tüm operasyonlar aynı cerrahi ekip tarafından, genel anestezi altında, 6 veya 6,5 nolu endolarengeal tüp kullanılarak yapıldı. Lazer kullanımı esnasında gerekli önlemler alındı. Ameliyat sonrası dönemde hastaların en az yedi gün kesin ses istirahatına uymaları istendi. Operasyondan sonraki 2-3. haftalar (birinci kontrol) ve 7-8. haftalarda (ikinci kontrol) hastaların kontrolleri yapıldı. Her iki kontrolde de larenks muayeneleriyle birlikte, ses analizleri yapılarak Fo, Jitter, Shimmer ve NHR değişkenleri ölçüldü, bilgiler kaydedildi. Hastalar ilk kontrollerinde seslerini yeni kullanmaya başladıkları için SHE’ni doğru değerlendiremeyecekleri düşüncesiyle SHE formu doldurtulmadı. Ses Handikap Endeksi formu ikinci kontrolde doldurtuldu ve değerlendirmeye alındı. BULGULAR:Endolarengeal mikrolarengocerrahi öncesi ölçülen Ses Handikap Endeksi skorları ile ameliyat sonrası ikinci kontrolde ölçülen değerler karşılaştırıldığında anlamlı fark bulundu (p<0.001). Endolarengeal mikrolarengocerrahi öncesi ölçülen ses analiz değerleri ile ameliyat sonrası birinci ve ikinci kontrolde ölçülen değerler karşılaştırıldığında ortalama temel frekans hariç diğer değişkenlerde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). SONUÇ:Vokal kord poliplerin tedavisinde, diod lazerle endolarengeal mikrolarengocerrahi etkin ve güvenli bir yöntemdir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-168

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale