Nazofarenkste Tbc Kaynaklı Kitle

Uyar Y., Doğan Ö., Yıldırım G., Saltürk Z., İnan M.

AMAÇ: Tüberküloz geşien tedavi yöntemleri ve yoğun uygulanan halk sağlığı programlarına rağmen günümüzde gelişmekte olan ülkelerde halen bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Son yıllarda ortaya çıkan dirençli mikobakteriler tüberküloz konusundaki tartışmalara yeni boyutlar katmıştır. Bu çalışmada nazofarenkste saptanan tüberküloz olgusunun literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. OLGU: uzun zamandır burun tıkanıklığı şikayeti olan ve daha önce birçok kez alerjik rinit ve sinüzit gibi tanılarla tedavi almış olan hasta ipolkliniğimize başvurdu. Opsi alındı. Yapılan endoskopik incelemede hastanın nazofarenksinde lezyon saptanması üzerine biyopsi alındı. Histopatolojik inceleme sonucunda tüberküloz şüphesi olduğu bildirilince yapılan ileri incelemede nazofarenks, boyun lenf düğümleri ve akciğerde birlilkte tüberküloz saptandı. Yapılan tedavi ile akciğer tüberküklozu gerilemesine rağmen nazofarenkste düzelme saptanmadı. SONUÇ: Uzun süren ve tedaviye cevap vermeyen burun tıkanıklığı vakalarında nazofarenksin değerlendirilmesi ve tüberkülozun granulomatöz ve kitlesel lezyonların ayırıcı tanısında ön sıralarda yer alması gereklidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-166

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale