Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Konuşma Protezi Çevresinden Saliva Kaçağının,Trakeaözefageal Fistülün Sütürasyon Ve Büzme Tekniği İle Onarımı
 

Konuşma Protezi Çevresinden Saliva Kaçağının,Trakeaözefageal Fistülün Sütürasyon Ve Büzme Tekniği İle Onarımı

Turgut S., Eryılmaz A., Tuna Ü. E.E., Baran H.

GİRİŞ: Larenks Ca tüm kanserlerin %1 ini ve tüm baş-boyun kanserlerinin de %25 inin oluşturmaktadır. Total larenjektomi tedavi seçeneklerinden birisi olup,sonrasında gelişen ses kaybı hastaların psikososyal durumlarını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle ses restorasyonu amacıyla çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.Trakeaözefageal fistül açılması ve konuşma protezi tatbiki bu yöntemlerden biridir.Konuşma protezleri,primer ya da sekonder olarak trakea ve özefagus arasına açılan fistüle yerleştirilen, yutma sırasında tek yönlü çalışan valv sistemi sayesinde tükrük ve besin maddelerinin trakeaya ulaşımı engelleyen prostetik cihazlardır. Fakat bu yöntemin bazı dezavantajları ve komplikasyonları da mevcutur.Protez etrafından saliva kaçağı oldukça sık karşılaşılan ve sık protez değişimine neden olan komplikasyonlardandır. Çalışmamızda trakeaözefagial fistül çevresine sirküler sütür atılarak ses protezi tespit edilmesi ve saliva kaçağının engellenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇ: Çalışmamızda protez etrafından saliva kaçağı şikayeti olan 13 total larenjektomili hastaya konuşma protezi çevresine sütürasyon ve büzme tekniği uygulanmıştır. Standart olarak her hastaya lokal anestezi altında;trakeaözefagefistül çevresine submukozal olarak 3/0 yuvarlak vicryl ile sirküler sütür sonrası protez fistüle yerleştirilmiş sütür fistülü daraltacak şekilde büzülüp düğümlenmiş ve protez tespit edilmiştir. BULGULAR: Trakeaözefageal Fistülün Sütürasyon ve Büzme Tekniği ile Onarımı uygulanan hastaların kısa(10 gün) ve uzun dönem (6 ay) takiplerinde protez etrafından saliva kaçağı izlenmemiştir. TARTIŞMA: Total larenjektomi sonrası konuşma protezi ile ses restorasyonu sağlanmış hastaların ses kalitesi ve toplumsal iletişim becerisi oldukça yüksek olmasına rağmen protez etrafından saliva kaçağı oldukça sık izlenen ve sıkça protez değiştirilmesine neden olan komplikasyonlardan biridir. Kliniğimizde uygulanan sütürasyon ve büzme tekniği,uzun süredir ses protezi kullanan ve fistülde genişlemesi olan hastlarda uygulanabilecek efektif bir tedavi yöntemidir.Sütürasyon esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; sütürasyon esnasında mukozal hasarlanmaya bağlı fistülün daha da genişlemesidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-167

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale