Nazofarengeal Rabdomyosarkom

Ünal M., Vayısoğlu Y., Çinpolat Ö., Bucioğlu H., Çıtak Ç.

AMAÇ: Çocukluk çağında baş- boyun bölgesinin yumuşak doku maligniteleri içinde en sık görüleni rabdomyosarkomdur. Embriyonal mezenkimden kaynaklanan ve çizgili kasa dönüşme potansiyeli gösteren malign bir tümördür. Çocukluk çağında baş-boyun bölgesinde görülme oranı %35-40 arasındadır. Baş-boyun bölgesinde en sık yerleşim yeri orbita (%31) ve sonrasında oral kavite (%29) olarak bildirilmekte olup nazofaringeal yerleşim daha nadir görülmektedir.Bu olgunun amacı bu gibi malignitelerin nadir olsa da farklı yerleşimleri olabileceğini klinisyene hatırlatmaktır. Olgu ve özellikleri: 3 yaşında erkek hasta dış merkezde burun tıkanıklığı ve uyku apnesi yakınması ile adenoidektomi ameliyatı sırasında kitlenin fark edilmesi nedeni ile cerrahiden vazgeçilerek kliniğimize sevk edildi. Sağ nazal kaviteyi ve nazofarenksi dolduran kitlesel lezyonu olan hastanın genel anestezi altında endoskopik muayenesi sırasında kitlenin koana üst kenarı nazofarenks tarafından kaynaklandığı gözlendi. Tedavi ve prognoz: Kitlenin total eksizyonu sonrası botyroid tip rabdomyosarkom tanısı alan hastaya cerrahi sonrası radyoterapi ve kemoterapi uygulandı. Hastanın 3 yıllık takibinde tümör nüksüne rastlanmadı. YORUM: Bu olgu sunumunda nazofarengeal rabdomyosarkom tanısı alan 3 yaşında erkek olgusu literatür bilgiler ışığı altında sunulmuştur.Klinisyenin bu gibi malignitelerin yerleşim alanlarını iyi bilmesi gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-165

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale