Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Extranodal Natural Killer/T-Cell Lenfoma, Nazofarenks Tipi; Vaka Sunumu
 

Extranodal Natural Killer/T-Cell Lenfoma, Nazofarenks Tipi; Vaka Sunumu

Oğuz O., İriz A., Dinç K. S. A., Kılınç B. S., Ünal D. T., Türkay B.

AMAÇ: Geçmişte yüz orta hattında (burun, paranazal sinüsler ve oral kavite) yerleşen progresif destrüktif nekrotik lezyonlara jenerik ismiyle "Orta Hat Letal Granülomatöz Lezyonlar" denirdi. İmmunohistokimyasal fenotiplendirme metodlarının gelişimiyle bu hastalıklar non-Hodgkin lenfoma, Wegener granulomatozis ve çeşitli granülomatöz enfeksiyonlar şeklinde heterojen gruplara ayrılmışlardır. Nazofarengial tip ekstranodal natural killer / T hücreli lenfoma, NonHodgkin lenfoma grubundan tümörler olup sıklıkla nazal kavite, paranazal sinüsler ve nazofarenks yerleşimlidirler. Ekstranodal NK / T cell lenfoma, nazal tip, Asya ve Latin Amerika toplumunda saptanan non-Hodgkin lenfomaların 7-10%’unu oluştururken, bu oran Avrupa ve Kuzey Amerika non-Hodgkin lenfoma vakalarının sadece 1%’idir. Klinik olarak fasial dokuları destrükte ederek yayılan orta hat malign tümörlerindendir. Birçok vakada natural killer hücrelerin bazen de sitotoksik T hücrelerin malign transformasyonuyla gelişirler. Nazofarengial tip ekstranodal NK / T hücreli lenfoma nadir görülen, destrüktif, bazen klinik olarak granülomatöz hastalıklarla benzerlik gösteren tümörlerdir. OLGU: Tartışacağımız vakamız, otuzdokuz yaşında erkek hasta olup, yaklaşık 1 yıldır daha çok sağ taraftan olmak üzere burundan nefes almada güçlük, kötü kokulu burun akıntısı, burunda kurutlanma şikayetleri mevcuttu. Sigara ve alkol kullanım öyküsü olmayan hastanın 1 yıl öncesine kadar genel sağlık durumu iyiymiş. Hastaya yapılan radyolojik tetkikler ve direkt nazal endoskopik muayene sonucunda nazal pasajda ve nazofarenkste yaygın nekrotik kitle tesbit edildi ve nazofarenksten alınan biyopsinin patoloji sonucu ekstranodal NK / T hücreli lenfoma olarak raporlandı. YORUM: Bu makalede, burun tıkanıklığı, kötü kokulu burun akıntısı şikayetleri olan hastalarda nekrozla giden granülomatöz hastalıkların yanında başta sinonazal epitelial malign neoplazmlar olmak üzere nazal, nazofarengeal lenfomalar da akılda bulundurulması gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-164

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale