Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Dev Submental Brankial Kleft Kisti Olgusu
 

Dev Submental Brankial Kleft Kisti Olgusu

Haytoğlu S., Arıkan O. K., Koyunsever S., Aslan U., Kılıç Ö.

AMAÇ: Brankial kleft kistleri (BKK) konjenital boyun kitlelerinden olup doğumda mevcut olabilir veya sıklıkla hayatın 1-2. on yılında bulgu verirler. Histopatolojik ve klinik olarak benign davranış gösterirler. Embriyonik hayatın 4 ile 7. haftası arasında genellikle 1. ve 2. nadiren de 3. brankiyal yarıktan gelişirler. Genellikle lateral boyun patolojileridir. Nadiren orta hatta görülürler. Kliniğimize; 10 yıldan beri çenesinin altında ortada olan ve 2 yıldan beri daha da büyüyen kitle şikayetiyle başvuran hastayı sunmayı amaçladık. OLGU: 21 yaşında bayan hasta polikliniğimize, 10 yıldan beri çenesinin altında boyun orta hatta yer alan ağrısız 4x4 cm boyutundaki kitlesinin son 2 yılda belirgin şekilde büyüyerek ağrılı hale gelmesi şikayeti ile başvurdu. Muayenede boyun orta hatta submental bölgede 7x4 cm boyutlarında yumuşak kıvamlı kitle gözlendi. Boyun usg tetkikinde submental alanda 65x36 mm boyutlarında kistik lezyon gözlendi. Hasta operasyona alındı. Submandibular 6 cm'lik horizontal insizyon uygulanarak kitle eksize edildi. Kitlenin gross incelemesinde içinin pürülan mayi ile dolu olduğu gözlendi. Histopatolojik inceleme sonucu olgu brankial kleft kisti olarak rapor edildi. Olgu klinik olarak 6 ay takip edildi, herhangi bir rekürrens gözlenmedi. SONUÇ: Brankial kleft kistleri genellikle boynun lateral bölgesinde görülmekle beraber nadiren boyun orta hattada görülebilir ve büyük boyutlarada ulaşabilir. Bu olgu boyun orta hat patolojilerinde brankial kleft kistininde akla gelmesi gerektiğini göstermiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-163

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale