Boyunda Yabancı Cisim; Olgu Sunumu

Dağlı M., Saka C., Ceylan T. B., Çelik K. E., Karagöz T.

AMAÇ: Baş boyun bölgesinde travma ve iatrojenik yaralanmalar sonucu yabancı cisimler ile karşılaşılabilinmektedir. Olgumuzda, etyolojisi belli olmayan boyunda vasküler yapılara yakın komşulukta tespit edilen yabancı cisim sunulmuştur. OLGU: On gündür boyun sağ yarısında ağrı ve ele gelen şişlik şikayeti ile başvuran 35 yaşındaki erkek hastanın yapılan muayenesinde sağ servikal bölgede 3x0,5 cm boyutlarında sert hareketli kitle palpe edildi. Direk grafide belirtilen lokalizasyona uyan bölgede 3 cm boyutlarında, boyun tomografisinde de vasküler yapılara 4 mm uzaklıkta ve sağ sternokleidomastoid kası içinde metalik cisim görüldü. Sedasyon altında boyundan yabancı cisim skopi yardımı ile çıkarıldı; iki ucu sivri iğne olduğu görüldü. YORUM: Baş boyun bölgesine yerleşen yabancı cisimler hayati yapılara doğrudan zarar verebilir; ya da bu bölgede kalıp yol açtıkları inflamasyon sonucu da etkileyebilir. Cisim cerrahi sırasında da yer değiştirebileceği için ameliyathane koşullarında skopi kullanılarak çıkarılmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-161

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale