Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Submandibuler Bez Pleomorfik Adenomu: Olgu Sunumu
 

Submandibuler Bez Pleomorfik Adenomu: Olgu Sunumu

Damar M., Bişkin S., Dinç E. A., Eliçora Ş. S., Işık H., Udul P.

AMAÇ: Submandibuler bezde nadir olarak gözlenen pleomorfik adenomun teşhis ve tedavisini tartışmak. Olgunun özellikleri: Yirmi bir yaşında bayan hasta, boyun sağ tarafında submandibuler bölgede 6 aydır var olan ve son 2 aydır daha da büyüyen ağrısız kitle şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Hastanın herhangi bir sistemik hastalık ve daha önceden geçirilmiş operasyon öyküsü yoktu. Fizik muayenede boynun sağ tarafında submandibuler bölgede yaklaşık 3x3 cm boyutlarında düzgün yüzeyli hassas olmayan sert, cilde veya derin dokulara infiltrasyon göstermeyen kitle tespit edildi. Oral kavite, orofarenks ve larenksin endoskopik incelemesi doğaldı. İnce iğne aspirasyon biyopsisi(İİAB) pleomorfik adenomla uyumlu geldi. Tedavi ve prognoz: Hastaya genel anestezi altında submandibuler bölge kitle operasyonu planlandı. Submandibuler bez posterior kısmında yerleşimli, yaklaşık 3 cm çapında kapsüllü, lobule kitle submandibuler bezle beraber eksize edildi. İntraoperatif ve postoperatif herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Histopatolojik tanı pleomorfik adenom olarak rapor edildi. Hasta 7 aydır nüks lehine bulgu olmaksızın izlenmektedir. YORUM: Submandibuler bez kaynaklı pleomorfik adenomlar tespit edildiğinde malign transformasyon yüzünden en kısa zamanda bezle birlikte tümörün en-blok rezeksiyonu önerilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-158

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale