Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Dev Spontan Süperfisial Temporal Arter Anevrizması;Olgu Sunumu
 

Dev Spontan Süperfisial Temporal Arter Anevrizması;Olgu Sunumu

Haliloğlu T., Şener T., Tatar Z., Hardal Ü., Karpuzoğlu E., Gerçekoğlu H.

AMAÇ: Superfisial temporal arter anevrizmaları temporofasial bölgede bulunan ve Kulak Burun Boğaz pratiğin de görülen birçok lezyonla karışması muhtameldir. Şu ana kadar histolojik teyiti yapılan 8 adet vaka bildirilmiştir. Nadir görülen bu vaka nedeniyle spontan STA bu bölge kitleleri ile direkt karşılaşan kulak burun ve boğaz hastalıkları uzmanlarının hatırında bulundurulması ve var olan vakaların literatür takibi amaçıyla sunulmuştur. Olgunun özellikleri:91 yaşında bayan hasta, sağ preaurikular bölgede 4 yıl önce başlayan giderek büyüyen, son 2 aydır büyümesi daha da artan ve akabinde ağrı da eklenen şişlik nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın geçmişinde travma ve geçirilmiş cerrahi öyküsü yoktu. Tedavi-prognoz: Hasta genel anestezi altında STA distal dalı ve proximal dalı bağlanarak eksize edildi. Ameliyat sonrası komplikasyon izlenmeyen hastanın 18 aylık takiplerinde nüks görülmedi. YORUM: Temporofasial bölge lezyonları içinde nadirde olsa STA olabileceği göz önünde bulundurulmalı tanı, tedavi ve cerrahi strateji bu bilgiler ışığında planlanmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-162

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale