Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Larenkste Minör Tükrük Bezi Kaynaklı Adenokarsinom Olgusu
 

Larenkste Minör Tükrük Bezi Kaynaklı Adenokarsinom Olgusu

Taşkın Ü., Şentürk T., Güntekin B., Oktay F. M., Ege S. S., Altınay S.

AMAÇ: Minör tükrük bezi kaynaklı vokal kord tümörü olgusu Olgunun özellikleri: 66 yaşında ses kısıklığı nedeniyle başvuran hastanın şikayetleri 3-4 aydır giderek artmış. Yapılan endoskopik larengeal muayenesinde sol kord ön-orta 1/3’ü dolduran vegetan kitlesi tespit edildi. Sol vokal kord hareketinde kitleye bağlı kısıtlılık mevcuttu. Diğer larengeal yapılar doğaldı. Baş boyu muayenesinde ele gelen bir kitle yoktu. Boyun tomografisinde sol korda düzensizlik haricinde bir özellik yok ve ön komissure temizdi. Tedavi ve prognoz: Hastaya direk laringoskopi yapıldı ve lezyonun sol korda sınırlı, ön komissure uzanmadığı ve ariteniod prosese yaklaştığı görüldü. Ventrikül salimdi. Subglottik uzanım yoktu. Punch biyopsiler alındı. Histopatolojik incelemesinde minöt tükrük bezi kaynaklı adenokarsinom tanısı gelmesi üzerine hastaya kordektomi yapıldı. Takiplerinde nüks görülmedi YORUM: Adenokarsinomlar larengeal kanserlerin az bir kısmını kapsar ve kötü prognoza sahiptirler. Fakat minör tükrük bezi kaynaklı adenokarsinom çok nadir bildirilmiş olup, iyi prognoza sahip tümörlerdir. Klasik adenokarsinom olgularından farklı parsiyel cerrahiler yapılabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-173

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale