Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Vokal Kord Paralizi Olgusu: Ortner Sendromu
 

Vokal Kord Paralizi Olgusu: Ortner Sendromu

Uyar Y., Yıldırım G., Atar Y., Saltürk Z., Ataç E.

AMAÇ: Ortner sendromu tanısı konulan bir olgunun tanı sürecini ve sol vokal kord paralizisi etyolojilerini tartışmak. OLGU: 55 yaşında aort anevrizması nedeni ile kardiyoloji polikliniğince takip edilen, ses kısıklığı şikayeti gelişmesi üzerine polikliniğimize başvuran ve yapılan muayenede sol vokal kord paralizisi tespit ettiğimiz bir olguyu paylaşıyoruz. Tedavi ve prognoz: Ortner sendromunun esas tedavisi altta yatan kardiyotorakal hastalığa yöneliktir. Yaşam kalitesini bozan ses kısıklığı için konservatif yaklaşımlar tercih edilebilir. Prognozu rekürren sinir hasarı ve nefes darlığının derecesi ile hastanın genel durumu belirler. YORUM: Vokal kord paralizileri intra ve ekstralarengeal patolojiler nedeni ile olabilmektedir. Kardiyovasküler problemler nedeni ile sol vokal kord paralizisi gelişmesi Ortner (kardiyovokal sendrom) sendromu olarak adlandırılmaktadır. Aort anevrizması, sol atrium hipertrofisi, pulmoner hipertansiyon gibi nedenler sol vokal kord paralizisi yapabilen ender durumlardır. Bu olguda kord paralizisi yapabilecek nedenler tartışılıp ekarte edilerek, aort anevrizması nedeni ile kord paralizisi olduğu saptanmış ve hastaya Ortner sendromu tanısı konulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-175

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale