Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Larenks Kanserleri Ve Boyun Metastazları Arasındaki İlişki
 

Larenks Kanserleri Ve Boyun Metastazları Arasındaki İlişki

Uyar Y., Yıldırım G., Bertiken G., Kumral T. L., Büyükkoç O., Öztürkçü Y., Mutlu T. A.

AMAÇ:Kliniğimizde total ve parsiyel larenjektomi ameliyatı yaptığımız larenks kanseri hastalarında tespit edilen servikal metastaz oranlarını yapılan cerrahi prosedüre göre değerlendirmek. YÖNTEM-GEREÇLER:Kliniğimizde Ocak 2006 ile Ocak 2013 arasında opere edilen 160 larenks kanseri hastası analiz edildi. Glottik bölge ile sınırlı tümörü olan ve boyun diseksiyonu endikasyonu olmayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 160 larenjektomi hastası retrospektif olarak analiz edildi. Total larenjektomi, suprakrikoid larenjektomi ve supraglottik larenjektomi uygulanan hastaların patoloji kayıtları incelenerek boyun metastazları analiz edildi. BULGULAR:Çalışmaya dahil edilen hastaların 151’i erkek ve 9’ u kadın idi. Ortalam yaş 59.72 idi. 105 total larenjektomi hastasında % 49.7 servikal metastaz ve %12 okkült metastaz saptandı. Suprakrikoid larenjektomi uygulanan 28 hastadan 44.6% servikal ve 19.5% okkült metastaz saptandı. Supraglottik larenjektomi uygulanan 27 hastanın % 40.3’ünde servikal ve %22‘sinde ise okkült metastaz tespit edildi. SONUÇ:Çalışmamızda hangi cerrahi prosedür uygulanırsa uygulansın boyun diseksiyonun da bu prosedür kadar önem taşıdığı ve klinik olarak N0 boyunların da metastaz riski olduğu ortaya konulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-169

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale