Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Unilateral Vokal Kord Paralizili Hastalarda Radiesse Enjeksiyon Laringoplasti Sonuçlarımız
 

Unilateral Vokal Kord Paralizili Hastalarda Radiesse Enjeksiyon Laringoplasti Sonuçlarımız

Sarı M., Bağlam T., Yumuşakhuylu A., Binnetoğlu A., Fındık O. M., Topuz F. M., Kara V. H.

AMAÇ:Bu çalışmada unilateral vokal kord paralizi tanısı almış kalsiyum hidroksiapatit (radiesse) materyali kullanılarak enjeksiyon laringoplasti operasyonu yapılan hastaların ses kalitesi sonuçlarını değerlendirildi. YÖNTEM-GEREÇLER:2011-2013 yılları arasında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim dalında enjeksiyon laringoplasti operasyonu yapılan hastaların geriye dönük olarak gözden geçirildi. Hastaların preoperatif, postoperatif indirek laringoskopi, intraoperatif direk laringoskopi görüntüleri ile rima glottisin durumu, postoperatif dönemde ses handikap indeksi kullanılarak ses kalitesi değerlendirildi BULGULAR:Preoperatif ve post operatif dönem ses handikap indeksi parametreleri karşılaştırılıdığında hastaların ses kalitelerinde anlamlı oranda artma gözlenmektedir. SONUÇ:Unilateral vokal kord paralizisi hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Bu etkiler arasında başta ses kısıklığı, efor dispnesi, ve aspirasyon problemleri yer almaktadır. Etyolojisinde hem beyin sapındaki nukleusların, hem de vagus sinirinin rekürren larengeal sinir dalı tarafından inerve edilen larengeal alanların disfonksiyonunu kapsar. Bu çalışmadaki hasta grubu ele alındığında etyolojide cerrahi veya iatrojenik nedenler; bunlar arasında pulmoner rezeksiyon, mediastenoskopi ve total tiroidektomi yer almaktadır. Tedavisinde endikasyonu olması durumunda ses terapisi eğitimi, enjeksiyon laringoplasti, medializasyon laringoplasti ve aritenoid adduksiyonu gibi cerrahi yöntemler yer alır. Enjeksiyon laringoplasti için ise çok sayıda larengeal materyal kullanılabilmektedir. Bunlar arasında teflon (politetrafloroetilen), otolog yağ ve otolog fasya, parçacık silikon (polidimetilsiloksan), kalsiyum hidroskiapatit (radiesse), kollajen (sığır), jelatin (sığır bazlı), hyaluronik asit, karboksimetilselüloz yer almaktadır. Radiesse kalsiyum hidroksiapatit materyali içermekte olup FDA tarafından onaylanan tek uzun etkili enjekte edilebilen larengeal materyaldir. Etki süresi 2-5 yıl arasında olup en uzun etkili larengela materyaldir. Çok merkezli yapılan bir çalışmada kalsiyum hidroksiapatitin migrasyon, rezorpsiyon ve granülom görülmeden ses kıvrımında yeterli medializasyon sağlandığını gözlenmiştir. Fakat günümüzde halen kalsiyum hidroksiapatitin etkinliği konusunda çok az veri vardır. Kalsiyum hidroksiapatit materyali kullanılarak enjeksiyon laringoplasti operasyonu yaptığımız hastaların postoperatif dönemde ses kalitelerinde anlamlı olarak artma gözlenmektedir

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-171

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale