Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Larenks Karsinomu Nedeni İle Boyun Diseksiyonu Yapılan Hastada Lenf Nodunda Rastlantısal Whartin Tümörü
 

Larenks Karsinomu Nedeni İle Boyun Diseksiyonu Yapılan Hastada Lenf Nodunda Rastlantısal Whartin Tümörü

Osma Ü., Eyigör H., Yılmaz M. D., Renda L., Selçuk Ö.T., Süren D., Demirkıran C.

AMAÇ: Boyun diseksiyonu materyallerinin patolojik incelemesinde beklenmeyen bulgular ortaya çıkabilir. Bunlar ikincil bir primer tümör varlığı, benign ektopik dokular, enflamatuar hastalıklar olarak karşımıza çıkabilir. Bu tesadüfi patolojilerin saptanması primer hastalığa yaklaşım, prognoz üzerinde etkilidir. Boyun diseksiyonu materyalinin incelenmesinde Whartin tümörü saptanması çok nadirdir. Olgunun özellikleri: Kliniğimize ses kısıklığı ve nefes almada güçlük şikayetleri ile başvuran ve larenks kanseri tanısı alan 60 yaşında erkek hastanın total larenjektomi ve sol selektif boyun diseksiyonu materyalinin patolojik incelemesinin sonucunda bir lenf nodunda rastlantisal olarak Whartin tümörüne rastlandı. Tedavi ve prognoz: Bilateral parotis ve submandibuler bezlerde patolojik bulgusu olmayan hasta heterotopik Whartin tümörü olarak değerlendirildi. 2 yıllık takibinde nüks izlenmedi. YORUM: Çok nadir olarak görülen heterotopik whartin tümörü olgusu klinik ve radyolojik bulguları ile güncel literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-178

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale