Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Akut Epiglottitte Tanı, Tedavi Ve Takip: Klinik Uygulamamız
 

Akut Epiglottitte Tanı, Tedavi Ve Takip: Klinik Uygulamamız

Kayhan F. T., Yazıcı Z. M., Erdim İ., Koç K. A., Alakhras E.M.W.

AMAÇ:Hayatı tehdit edebilen bir hastalık olan akut epiglottitte kliniğimizde uyguladığımız tedavi ve takibi sunmak YÖNTEM-GEREÇLER:1 Haziran 2012 ile 1 Haziran 2013 tarihleri arasında fleksible fiberoptik endoskopik muayene ile akut epiglottit tanısı konulan 5 hastanın retrospektif olarak incelenmesi BULGULAR:1 yıllık süre içinde akut epiglottit tanısı konulan 5 hastanın 4’ü erkek, 1’i bayan idi. Yaş ortalaması 62,2 olarak saptandı. 4 hastada başvuru şikayeti solunum sıkıntısı iken 1 hastada yutma güçlüğü ve solunum sıkıntısı olarak saptandı. 2 hastada lökositoz ve C-reaktif protein yüksekliği, 1 hastada lökositoz ve 2 hastada C-reaktif protein yüksekliği saptandı. Friedman akut epiglottit sınıflamasına göre evre4 olan 1 hastaya acil koniotomi, evre 3 olan 2 hastaya acil trakeotomi açılırken evre 2 olan 2 hasta medikal tedavi ile takip edildi. Koniotomi açılan hastaya sonrasında trakeotomi açılıp koniotomi kapatıldı. Epiglottit iyileştikten sonra 3 hastanın da trakeotomisi kapatıldı. 5 hastanın tümü şifa ile iyileşti ve takiplerinde problem olmadı. SONUÇ:Akut epiglottit hayatı tehdit edebilen bir hastalıktır. Havayolu güvenliği için yakın takip ile monitörizasyon şarttır. Koniotomi ve trakeotomi gibi acil cerrahi girişimler gerekebilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-001

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale