Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Sigara Kullanan Ve Kullanmayan Hastalarda Klinik Tanılar
 

Sigara Kullanan Ve Kullanmayan Hastalarda Klinik Tanılar

Şanlı A., Çelebi Ö., Erdoğan A. B., Bilmez B. E. Z., Yıldız G. M.

AMAÇ: Sigara kullanımıyle kulak burun boğaz patolojileri arasındaki ilişki incelendi. YÖNTEM-GEREÇLER: Randomize-prospektif bir çalışma. KBB polikliniğine herhangi bir şikayetle başvuran 18 yaşından büyük 1023 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar sigara içen-içmeyenler ve cinsiyetlerine göre gruplara ayrıldı. En az 5 yıldır sigara kullananlar çalışma kapsamına alındı. Hastaların klinik muayene bulguları ve tanıları hazırlanan formlara kaydedildi. BULGULAR: 400ü erkek, 623ü bayan 1023 hasta çalışmaya alındı. Erkeklerin 183ü(%17.9) sigara kullanırken bayanların 147si (%14.4) sigara kullanıyordu. Tespit edilen klinik tanılar tablo halinde gösterildi.Sigara ile ilişkili olması düşünülen sinüzit sigara içen ve içmeyenlerde %10 oranında,kronik farenjit sigara içenlerde %24,5 4 içmeyenlerde %20,77,kronik larenjit içenlerde %4,54 içmeyenlerde %1,58,alerjik rinit içenlerde %6,56 içmeyenlerde %10,96,tinnitus içenlerde %5,45 içmeyenlerde %5,91,OSAS içenlerde %2,72 içmeyenlerde %1,15,larinks karsinomu içenlerde %5,45,içmeyenlerde %0,86 oranında tespit edildi. SONUÇ: Yapılan çalışmada sigara içen ve içmeyen gruplar arasında, kulak burun boğaz patolojilerinin insidansında larinks karsinomu dışında önemli bir fark tespit edilmedi.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-003

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale