Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tek Taraflı Fasial Paralizili Hastalarda Rinosintigrafi İle Nazal Mukosilier Aktivitenin Değerlendirilmesi
 

Tek Taraflı Fasial Paralizili Hastalarda Rinosintigrafi İle Nazal Mukosilier Aktivitenin Değerlendirilmesi

Özer S., Dursun E., Eryılmaz A., Boynueğri S., Peksoy İ., Tuna Ü. E.E., Açıkalın A., Cömert A.

AMAÇ:Bu çalışmada amaç fasial paralizinin mukosilier aktivite üzerine etkisini, fasial paralizi tarafındaki mukosilier temizlik hızını, karşı taraf ve kontrol grubu hastalarla karşılaştırarak değerlendirmektir. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışma 39 tek taraflı Bell's palsy ile kliniğimize başvuran ve 19 kontrol grubu hasta üzerinde yapılmıştır. Teknesyum 99m-işaretli makroalbumin (Tc-99m MAA) damlası alt konka ön ucu altına yerleştirildi ve gama kamera kullanılarak takip edildi. Nazal mukosiler temizlik hızı, Tc-99m MAA hızının ölçümü ile değerlendirildi. BULGULAR:Kontrol grubundaki 16 kişide yapılan çalışmada ortalama hız 4,2±1,0 mm/dk olarak ölçüldü. Bu değer çalışma grubunda fasial paralizi tarafta 3,9±1,4 mm/dk iken, çalışma grubu hastalarının normal taraflarında 4,4±1,4mm/dk olarak ölçüldü. Çalışma ve kontrol grubunda mukosilier temizlik hızları arasında istatistiksel anlamlı fark gözlenmedi. SONUÇ:Fasial paralizi tarafta, karşı taraf ile ve kontrol grubu ile arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmese de, mukosilier temizlik hızı diğer gruplara göre daha yavaş çıkmıştır. Fasial sinirin farklı seviyelerde etkilendiği hastalarda yapılacak çalışmalar ile nazal mukosiler transport üzerine etkisi hakkında daha fazla bilgiye ulaşılabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-004

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale