Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » 3 Yıllık Tonsillektomi Sonrası Kanama Gelişen Olgularımızın Analizi
 

3 Yıllık Tonsillektomi Sonrası Kanama Gelişen Olgularımızın Analizi

Uyar Y., Yıldırım G., Atar Y., Arslanoğlu A., Saltürk Z., Öztürkçü Y., Mutlu T. A.

AMAÇ:Tonsillektomi sonrası gelişen postoperatif kanamaların oluş zamanı, süresi ve müdahale şekillerinin dağılımını incelemek. YÖNTEM-GEREÇLER:01.08.2010 ile 01.08.2013 tarihleri arasında kliniğimizde gerçekleştirilen tüm yaş gurubu 1302 tonsillektomi olgusu yaş, cinsiyet, kanama zamanı, müdahale şekilleri yönünden retrospektif olarak araştırıldı. BULGULAR:Olguların 675’i erkek 627’si kadın idi. Yaş ortalaması 8.75 idi. Kanama oranı %2.99 (39/1302) idi. Ortalama kanama başlangıç zamanı postop 7.8 (range:2-13) gündü. 39 kanama olgusundan 30 tanesinde (%76.9) lokal müdahale ile hemostaz sağlanırken, 9 olguda genel anestezi altında müdahale yapıldı(%23.1). 5 hastada kan transfüzyonuna ihtiyaç duyuldu. SONUÇ:Tonsillektomi sonrası kanamalar nadir görülen ama tedavi edilmediği takdirde ağır tıbbi sonuçlar doğurabilecek bir tablodur. Tonsillektomi sonrası kanama açısından postop 15.güne kadar dikkatli olunmalı, hasta ve yakınları bu konuda bilgilendirilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-005

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale