Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Hava Yolu Tıkanıklığına Yol Açan Diffüz İdiyopatik İskelet Hiperostozisi
 

Hava Yolu Tıkanıklığına Yol Açan Diffüz İdiyopatik İskelet Hiperostozisi

Oysu Ç., Deveci İ., Sürmeli M., Çaypınar B., Deveci S. H.

AMAÇ: Literatürde bu hastalık Forestier Hastalığı, ankilozan hiperostozis, spondilitis ossifikans ligamentosa olarak da adlandırılan diffüz idiyopatik iskelet hiperostozisi sıklıkla ileri yaş erkeklerde görülen yaygın spinal osteofit oluşumu ile karakterize bir hastalıktır. Etyolojisi kesin olarak bilinmeyen bu iskelet hastalığında spinal osteofitler dejeneratif, travmatik veya post-enfeksiyöz değişikliklere bağlı olmaksızın paravertebral ligamanların enkondral ossifikasyonu sonucunda gelişirler. Servikal vertebraların anterior kısmında yer alan osteofitler sıklıkla asemptomatikken bazen ses kısıklığı, stridor, boğazda takılma hissi, öksürük, boyun hareketlerinde azalma, otalji, odinofaji ve disfaji de izlenebilir. Ancak osteofite bağlı disfaji ve havayolu obstrüksiyonu oldukça nadir görülür. Biz bu vaka sunumunda 4 adet Forestier Hastalığı olan olguyu sunmaktayız. OLGU: Tüm olgularımız ileri yaşta ve erkek hastalardı. Bizim olgularımızın 3 tanesi solunum sıkıntısı ve 1 hastamız da uyku apnesi şikayetleriyle kliniğimize başvurdu. Hastalarımızdan 1 tanesi uyku apnesi nedeniyle başvurdu yapılan endoskopide posterior farengeal duvarda kitlesel görünüm tespit hastanın çekilen boyun MR ında vertebralardaki ossifikasyon izlendi hasta beyin cerrahisine konsülte edildi ve beyin cerrahisi tarafından takip önerildi. Diğer 3 hastamız acil kliniğimize solunum sıkıntısı ile başvurdu ve hastalara acil trakeotomi açıldı ve hastalara direk larinigoskopi yapıldı. Biopsi sonuçları normal skuamoz epitel olarak raporlandı. Hastalara çekilen boyun MR larında diffüz osteofitler görüldü ve tüm hastalara beyin cerrahisi konsültasyonu istendi ve onların önerisiyle servikal BT çekildi. Beyin cerrahisi hastalarımızın birine ameliyat önerdi ancak hasta kabul etmedi. Diğer iki hastamız ileri yaş ve ek problemler nedeniyle opere olamadılar. YORUM: Bu sunumda olgumuzu sunarken bu sendromu ve farklı klinik prezentasyonlarını da gözden geçirmekteyiz

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-172

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale