Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kliniğimizdeki Larenks Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi
 

Kliniğimizdeki Larenks Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi

Uyar Y., Bertiken G., Kumral T. L., Çakır O., Mutlu T. A., Kumradoğanlar Ö. M.

AMAÇ:Total ve parsiyel larenjektomi yapılan larenks kanserli hastaların yaş, cinsiyet gibi demografik verilerinin ve histopatolojik sonuçlarının değerlendirilmesi. YÖNTEM-GEREÇLER:Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde Ocak 2006- Ocak 2013 tarihleri arasında larenks kanseri tanısı alan ve opere edilen 192 hastanın demografik verileri ve patoloji sonuçları retrospektif olarak analiz edilerek literatürle karşılaştırıldı. BULGULAR:Hastaların yaş ortalaması 59,7 saptandı. Cinsiyet dağılımı erkek %94,8, kadın %5,2idi; tümör histopatolojisi incelendiğinde %91,6 yassı hücreli karsinom, %5,2’si bazaloid diferansiasyon gösteren yassı hücreli karsinom izlendi. Tümör evrelemesi yapıldığında evre 1 %26,5, evre 2 %16,1, evre 3 %38,5, evre 4 %18,7 olarak değerlendirildi. Tümör yerleşimi supraglottik %32,8, glottik %45,3, subglottik %1, transglo SONUÇ:Uluslararası prevalans ve insidans çalışmalarındaki hastaların demografik verileri kliniğimizde ameliyatı yapılan hastalar ile benzerlik göstermektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-170

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale