Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nadir Bir Uzamış Entübasyon Komplikasyonu: Subglottik Kist
 

Nadir Bir Uzamış Entübasyon Komplikasyonu: Subglottik Kist

Atmaca S., Guvalov R., Ayhan E., Paksu Ş., Ertuğrul Ö.

AMAÇ: Bu bildirinin amacı da nadir görülen subglottik kist olgusunun ve tedavi prensiplerinin literatür bilgileri eşliğinde tartışılmasıdır. Subglottik kistler, infatlardaki stridorun nadir sebeplerindendir. Prematüre ve erken neonatal dönemdeki endotrakeal entübasyonla ilişkilidir. Subglottik kist sıklığı literatürde nadirdir. Konjenital ve edinsel olarak sınıflandırılır. Genellikle erken neonatal dönemde entübasyon öyküsü mevcuttur ve sonrasında gelişen hırıltılı solunum şikayeti ile başvururlar. Temel tedavi yöntemleri arasında gözlem, bronkoskopik olarak rüptür ardından dekompresyon ve endoskopik marsupializasyon vardır. Soğuk bıçak veya CO2 lazer ile endoskopik marsupializasyonun subglottik kist için standart tedavi yöntemi olduğu bildirilmiştir. OLGU: İkiz eşi olarak 32 + 2 hafta prematüre doğan ve doğum sonrası 3 gün entübasyon öyküsü olan 9 aylık erkek hasta ekstübasyon sonrasında hırıltılı solunum şikayeti nedeniyle dış merkezde medikal tedavilerle takip edilmiş. Hastada solunum sıkıntısı olması üzerine hastanemizde pediatri kliniğine başvurmuş. Hasta yatırılarak üst hava yolu obstrüksiyonu açısından tarafımıza konsülte edildi. Hastaya yapılan tanısal rijid bronksokopide subglottik alanda kist saptandı. Aynı seansta bronkoskopla rüptür ve balon dilatasyon yapıldı. Hastanın postoperatif takiplerinde solunum sıkıntısı ve hırıtılı solunumu düzeldi.Hasta taburcu edildi. İkinci ay kontrol rijid bronskoksopide subglottik alanda sağda organize olmuş görünümde, hava pasajını kapatmayan organize olmuş 2mm kist ile uyumlu görünüm mevcuttu. YORUM: Stridor ayırıcı tanısında subglottik stenoz, yabancı cisim ve hemanjiom gibi diğer koşullara ek olarak subglottik kistler de akılda bulundurulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-022

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale