Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Boyun Bölgesinin Sinovyal Sarkomu: 12 Yaşında Çocuk Olgu Sunumu
 

Boyun Bölgesinin Sinovyal Sarkomu: 12 Yaşında Çocuk Olgu Sunumu

Yılmaz M., Dilci A., Eravcı C. F.

Çocuk hastalarda baş boyun bölgesinde görülen kitleler içerisinde sinovyal sarkom çok nadir görülen bir kitledir. Çocukluk döneminde non- rabdomyosarkom türü yumuşak doku sarkomları içerisinde sıklıkla görülmekle beraber; baş boyun bölgesinde % 5 in altında izlenir. Daha çok ekstremite ve vücudun diğer bölgelerinde karşılaşılması dolayısıyla bu patolojik tipteki tümörlerle baş boyun bölgesinde sık karşılaşılmamaktadır. Tümörün klinik davranışı tam olarak tahmin edilemediği için tedavi planı multidisipliner bir yaklaşım ve deneyim gerektirmektedir. AMAÇ: Çocuk hastalarda karşılaşılan boyun kitleleri içerisinde sinovyal sarkom çok nadiren görülen bir kitledir. Bu tür kitlelerin tedavisinde kitlenin eksizyonu önemli bir tedavi basamağıdır. Çocuk hastalarda boyun diseksiyonu ve sinovyal sarkom gibi nadiren karşılaşılan ve önemli yapılara yakın komşuluk gösteren bir kitlenin eksizyonu önem teşkil etmektedir. Bu olgu sunumunun amacı, bu tür hastaların tanı ve tedavi yaklaşımı ve tedavi sonrasındaki iyileşme periyodu hakkında bilgi vermek ve öneride bulunmaktır. OLGU: 12 yaşında bir pediatrik hastada son 6 ay içerisinde hızla büyüyen parafarengeal bölgeden kaynaklanan bir kitle mevcuttur. Kitlenin hızla büyümesi sonucu hastada trakeotomi ihtiyacı doğmuş ve klinik durumu kötüleşmiştir. Kitlenin pediatri hekimleri ile beraber multidisipliner bir şekilde tanısı ve tanı sonrası cerrahi eksizyonu yapılmıştır. Eksizyon sonrası hastanın mevcut kliniğinde hızla bir iyileşme ve trakeotomi ihtiyacının kalmadığı görülmüştür. Cerrahi tedavi sonrası medikal tedavi ile multidisipliner bir şekilde tedaviye devam edilmiştir. YORUM: Bu olguyla beraber pediatrik bir hastada parafarengeal bölgeden başlayıp önemli vital yapılara bası yaparak kötü bir klinik prezentasyona yol açan bir pediarik hasta tartışılmıştır. Pediatrik hastalarda sarkom nedeniyle yapılan cerrahi rezeksiyonlardaki en önemli sorun rezeksiyonun önemli vital yapılarla olan ilişkisinden dolayı olan zorluğu ve tam yapılamaması ve sonucunda karşılaşılan rekürrenstir. Sinovyal sarkom gibi pediatrik hastalarda nadir görülen bir baş boyun kitlesinin tanı, tedavi planı ve takipleri önem teşkil etmektedir. Bu tür hastalarda izlenilen tanı ve tedavi yaklaşımları bu bildiride anlatılmış ve diğer hekimlere yol göstermesi amaçlanmıştır

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-021

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale