Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parotis Bezinde Lenfoepitelyal Karsinom Olgusu
 

Parotis Bezinde Lenfoepitelyal Karsinom Olgusu

Başar F., İlhan E., Oktay M., Yaman H., Ulucanlı S., Ateş H.

Parotis bezi kaynaklı lenfoepitelyal karsinomlar parotis bezinin nadir görülen tümörlerinden biridir ve bayanlarda daha yaygındır. Irk ve coğrafi faktörler patogenezinde etkilidir. Ebstein Barr Virüs pozitifliği ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. Bu çalışmamızda bir senedir sol parotis lojunda şişlik ve ağrı şikayeti bulunan yetmiş üç yaşında bayan hastamız sunulmuştur. Parotidektomi sonrası yapılan patolojik değerlendirme sonucu lenfoepitelyal karsinom olarak gelen olgumuz literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-011

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale